Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijf-jaars follow-up van fase 2-studie van KRd voor nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom

(0)2018-11-22 14:05   ( Nieuws )

Dr. Ola LandgrenCarfilzomib is een selectieve proteasoomremmer, die in combinatie met lenalidomide en dexamethason (KRd-regime) wordt gebruikt voor de behandeling van recidiverend of refractair multipel myeloom. Een multicenter fase 2-studie heeft de waarde van KRd voor nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom (NDMM) onderzocht. In 2015 is gepubliceerd dat de behandeling goed verdragen werd en resulteerde in hoge percentages patiënten met MRD-negatieve complete remissie. Dr. Ola Landgren (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren nu online in JAMA Oncology vijf-jaars follow-up resultaten van de studie.1

De studie includeerde 45 patiënten (27 mannen en 18 vrouwen; gemiddelde leeftijd 61 jaar; SD 12 jaar) die acht cycli KRd kregen gevolgd door twee jaar onderhoud met lenalidomide. De mediane follow-up was 5,2 jaar. De behandeling resulteerde in snelle, diepe, en duurzame respons. Op één na hadden alle patiënten tenminste partiële respons (ORR 98%) als beste respons, met een gemiddelde tijd tot respons van 4,4 weken (SD 1,1 weken). De mediane duur van respons was 65,7 maanden. In 28 van 45 patiënten (62%; 95%-bti 47%-76%) werd MRD-negatieve CR gezien. Tot op heden is MRD-negatieve CR gezien tot 70 maanden, met mediane duur 52,4 maanden (95%-bti 35,3-61,6 maanden).

Patiënten die na acht cycli KRd MRD-negatief waren hadden een 78% lager risico van progressie dan patiënten die niet MRD-negatief waren. KRd met lenalidomide-onderhoud was geassocieerd met een mediane tijd tot progressie van 67,3 maanden (95%-bti 51,0 maanden tot NE), en een mediane overall survival die niet te berekenen viel omdat op het moment van de nu gepubliceerde analyse 40 van de 45 patiënten nog in leven waren, met een waarschijnlijkheid van overleving van 84% na zes jaar. De MRD-negatieve CR en lange PFS werden gezien ongeacht leeftijd of cytogenetische risicofactoren. KRd met lenalidomide-onderhoud werd goed verdragen.

De onderzoekers concluderen dat de analyse laat zien dat KRd voor NDMM resulteerde in hoge percentages patiënten met MRD-negatieve CR gedurende mediaan langer dan vier jaar. MRD-negatieve CR was geassocieerd met 78% verlaging van het risico van progressie ongeacht leeftijd of cytogenetische risicofactoren.

1.Kazandjian D, Korde N, Mailankody S et al. Remission and progression-free survival in patients with newly diagnosed multiple myeloma treated with carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone. Five-year follow-up of a phase 2 clinical trial.

Summary: Five-years follow-up analysis of a phase 2 study of carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for newly diagnosed multiple myeloma found high rates of MRD-negative complete response with a median duration of more than four years. MRD-negative CR was associated with an estimated greater than 80% reduction in the risk of disease progression, regardless of patient age or cytogenetic risk category.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren