Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijf-jaars overleving met combinatie van nivolumab en ipilimumab voor gevorderd melanoom


Prof. James LarkinDe multinationale fase 3-studie CheckMate 067 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd melanoom in 137 centra in 21 landen naar hetzij nivolumab plus ipilimumab, of alleen nivolumab, of alleen ipilimumab. Eerder is gepubliceerd dat met drie jaar follow-up de progressievrije overleving en overall survival significant langer waren met de combinatie en met nivolumab monotherapie dan met ipilimumab monotherapie. Prof. James Larkin (The Royal Marsden, London UK) presenteerde op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona vijf-jaars uitkomsten van de studie. Deze resultaten zijn ook online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De patiënten kregen vier doses nivolumab (1 mg/kg) plus ipilimumab (3 mg/kg) iedere drie weken gevolgd door nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken (n=314), vier doses nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken plus ipilimumab-gematchte placebo (n=316), of vier doses ipilimumab 3 mg/kg iedere drie weken plus nivolumab-gematchte placebo (n=315). De follow-up was tenminste 60 maanden.

De mediane OS was meer dan 60,0 maanden (mediaan niet bereikt) met nivolumab plus ipilimumab, en 36,9 maanden met alleen nivolumab versus 19,9 maanden met alleen ipilimumab (HR combinatie versus ipilimumab 0,52; HR nivolumab versus ipilimumab 0,63). De vijf-jaars OS was 52% met de combinatie en 44% met nivolumab versus 26% met ipilimumab. Er was geen verslechtering van de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven tijdens of na behandeling met de combinatie of met alleen nivolumab. Er waren geen nieuwe late toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd melanoom lange-termijn overleving werd bereikt in een hoger percentage patiënten die nivolumab plus ipilimumab of alleen nivolumab kregen dan in patiënten die alleen ipilimumab kregen, zonder waarneembaar verlies van kwaliteit van leven in de patiënten die nivolumab-bevattende regimes kregen.

1.Larkin J, Chiarion –Sileni V, Gonzalez R et al. Five-year survival with combined nivolumab and ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CheckMate 067 randomized advanced melanoma patients to nivolumab plus ipilimumab, or nivolumab alone, or ipilimumab alone. Five-year outcomes of the study were presented at the ESMO annual meeting in Barcelona. At a minimum follow-up of 60 months the median overall survival was longer than 60.0 months (median not reached) with nivolumab plus ipilimumab and 36.9 months with nivolumab, as compared with 19.9 months with ipilimumab. The five-year OS was 52% with the combination, 44% with nivolumab, and 26% with ipilimumab.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren