Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijf-jaars resultaten van nivolumab voor eerder-behandeld gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2018-03-25 15:00   ( Nieuws )

Dr. Scott GettingerDe fase 1-studie CA209-003 onderzocht veiligheid en werkzaamheid van het anti-PD-1 antilichaam voor eerder behandeld gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom. Dr. Scott Gettinger (Yale Cancer Center, New Haven CT) en collega’s publiceren online in het Journal of Clinical Oncology vijf-jaars follow-up resultaten van de studie.1 De studie includeerde 129 patiënten, die nivolumab 1, 3, of 10 mg/kg iedere twee weken kregen gedurende ten hoogste 96 weken.

De mediane overall survival was 9,9 maanden. Na één, twee, drie en vijf jaar was 42%, 24%, 18% en 16% van de patiënten nog in leven. De vijf-jaars OS-percentages waren niet significant verschillend tussen patiënten met squameus (vijf-jaars OS 16%) en niet-squameus (15%) NSCLC. Van zestien vijf-jaars overlevers was het rookgedrag bekend; veertien van deze zestien patiënten (88%) waren rokers of voormalige rokers. Van tien vijf-jaars overlevers was informatie over expressie van PD-L1 bij aanvang van de behandeling beschikbaar; 70% had tenminste1% PD-L1 expressie. Twaalf vijf-jaars overlevers (75%) hadden partiële respons als beste respons, twee (12% hadden stabiele ziekte, en twee (12%) progressieve ziekte. Negen vijf-jaars overlevers (56%) voltooiden 96 weken nivolumab; vier (25%) discontinueerden vanwege adverse events, en drie (19%) wegens progressie van de ziekte. Bij data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse hadden twaalf vijf-jaars overlevers (75%) geen volgende therapie gekregen; er waren in deze patiënten geen aanwijzingen voor progressieve ziekte.

De onderzoekers concluderen dat nivolumab-behandeling resulteerde in lange-termijn OS en duurzame responsen in sommige patiënten met eerder-behandeld gevorderd NSCLC. Lange-termijn overlevers hadden uiteenlopende baseline en on-treatment kenmerken.

1.Gettinger S, Horn L, Jackman D et al. Five-year follow-up of nivolumab in previously treated advanced non-small-cell lung cancer: results from the CA209-003 study. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren