Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijf-jaars uitkomsten met CAR T-celtherapie voor refractair B-cel lymfoom


Prof. Stephen SchusterCD19-gerichte CAR T-celtherapie wordt veel toegepast voor de behandeling van recidiverend of refractair agressief B-cel lymfoom. Er is niet veel informatie beschikbaar over lange-termijn uitkomsten van deze behandeling. Prof. Stephen Schuster (University of Pennsylvania) en collega’s publiceerden in 2017 uitkomsten van tisagenlecleucel voor R/R grootcellig B-cel lymfoom en folliculair lymfoom na mediaan 28 maanden follow-up. Schuster et al publiceren nu in The New England Journal of Medicine vijf-jaars uitkosmten van de studie.1

De patiënten werden mediaan 60,7 maanden gevolgd. Onder de DLBCL-patiënten werd complete of partiële respons gezien in 14 van 24 (58%) en complete respons in 11 van 24 (46%). Het percentage patiënten met vijf-jaar progressievrije overleving was 31% (95%-bti 14-51); de mediane duur van respons was 61,4 maanden (95%-bti 3,2-NE) met aanhoudende respons na vijf jaar in 60% van de patiënten. Onder de FL-patiënten werd complete of partiële respons gezien in 11 van 14 (79%) en complete respons in 10 van 14 (71%). Na vijf jaar was 43% van de patiënten progressievrij (95%-bti 18-66). De mediane duur van respons was niet bereikt (95%-bti 9,5-NE) met aanhoudende respons na vijf jaar in 60% van de patiënten. Onder de patiënten met relapse was er één met verleis van expressie van CD19 op de tumorcellen. Er waren geen onverwachte late safety concerns.

De onderzoekers concluderen dat de meeste responsen die na één jaar werden gezien vijf jaar aanhielden.

  • 1.Chong EA, Ruella M, Schuster SJ. Five-year outcomes for refractory B-cell lymphomas with CAR T-cell therapy. N Engl J Med 2021;384:673-674

Summary: Five-year follow-up analysis of a study of CAR T-cell therapy for refractory B-cell lymphomas found that most responses at 1 year were sustained at 5 years, although some late relapses occurred. There were no unexpected late safety concerns.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren