Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijftien-jaars follow-up van adjuvant capecitabine voor vroeg-stadium mammacarcinoom


Prof. Heikki JoensuuCapecitabine, een orale prodrug van fluorouracil, is goedgekeurd voor de behandeling van gevorderd mammacarcinoom, maar niet voor behandeling in de adjuvante setting. De gerandomiseerde fase 3 Finland Capecitabine Trial (in Finland en Zweden) evalueerde toevoeging van capecitabine aan een adjuvant chemotherapieregime. Prof. Heikki Joensuu (Universiteit van Helsinki) en collega’s publiceren in het Journal of Clinical Oncology overall survival resultaten van de studie na vijftien jaar follow-up.1

In 2004-2007 includeerde de studie 1500 vrouwen met klierpositief of hoog-risico kliernegatief vroeg stadium mammacarcinoom. De patiënten werden na de chirurgie gerandomiseerd naar drie cycli docetaxel (T) plus capecitabine (X) gevolgd door drie cycli cyclofosfamide, epirubicine en capecitabine (TX-CEX groep; n=753) of drie cycli docetaxel gevolgd door drie cycli cyclofosfamide, epirubicine, en fluorouracil (T-CEF groep; n=747). OS na ongeveer vijftien jaar follow-up was een in het protocol van de studie gespecificeerd eindpunt.

Per eind 2020 was de mediane follow-up 15,3 jaar in de TX-CEX groep en 15,4 jaar in de T-CEF groep. De figuur laat zien dat het vijftien-jaars OS-percentage 77,7% was in de TX-CEX groep versus 73,3% in de T-CEF groep (HR 0,81; p=0,037). In exploratieve subgroepanalyses was er een trend van langere overleving met TX-CEX dan met T-CEF onder patiënten met ER-negatieve ziekte en patiënten met TNBC.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van capecitabine aan adjuvante chemotherapie met docetaxel, epirubicine en cyclofosfamide voor vroeg-stadium mammacarcinoom resulteerde in langere overleving.

1.Joensuu H, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Huovinen R et al. Adjuvant capecitabine for early breast cancer: 15-year overall survival results from a randomized trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The randomized phase 3 Finland Capecitabine Trial found that addition of capecitabine to an adjuvant chemotherapy regimen that contained docetaxel, epirubicin, and cyclophosphamide prolonged the survival of patients with early breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren