Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijftien-jaars follow-up van adjuvante IM-MS bestraling voor stadium I tot en met III mammacarcinoom


Prof. Philip PoortmansVerscheidene studies hebben laten zien dat bestraling van regionale lymfeklieren na chirurgie voor mammacarcinoom resulteerde in verbetering van ziektevrije en afstandsmetastasevrije overleving, en in verminderde ziektespecifieke mortaliteit, maar in uiteenlopende effecten op overall survival. De multinationale fase 3-studie EORTC 22922/10925 randomiseerde patiënten naar wel of niet interne borst- en mediale supraclaviculaire (IM-MS) bestraling. Prof. Philp Poortmans (Universiteit van Antwerpen) en collega’s publiceren vijftien-jaars resultaten van de studie in The Lancet Oncology.1


De studie, uitgevoerd in 46 centra in 13 landen, includeerde vrouwen in de leeftijd tot 75 jaar, na mastectomie of borstsparende chirurgie met axillaire staging voor unilateraal stadium I tot en met III mammacarcinoom. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar wel (n=2002) of niet (n=2002) IM-MS bestraling met 50 Gy in 25 fracties. Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. Secundaire eindpunten waren ziektevrije en afstandsmetastasevrije overleving, mammacarcinoom-specifieke mortaliteit, recidief, en doodsoorzaak.

Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 15,7 jaar (IQR 14,0-17,6). De OS was 73,1% in de interventiegroep versus 70,9% in de controlegroep (HR 0,95; p=0,36). Incidentie van recidief (24,5% versus 27,1%; HR 0,87; p=0,027) en ziektespecifieke mortaliteit (16,0% versus 19,8%; HR 0,81; p=0,0055) waren wel beter met IM-MS dan zonder IM-MS. Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in ziektevrije en afstandsmetastasevrije overleving. Ook de doodsoorzaken waren similar tussen de groepen.

De onderzoekers concluderen dat IM-MS bestraling na chirurgie voor stadium I tot en met III mammacarcinoom resulteerde in significante vermindering van mammacarcinoom-specifieke mortaliteit en recidief, maar niet in betere OS. De follow-up wordt voortgezet tot twintig jaar na de randomisatie.

1.Poortmans PM, Weltens C, Fortpied C et al. Internal mammary and medial supraclavicular lymph node chain irradiation in stage I-III breast cancer (EORTC 22922/10925): 15-year results of a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Fifteen-year results of the multinational phase 3 study EORTC 22922/10925 showed that internal mammary and medial supraclavicular lymph node chain irradiation after surgery for stage I-III breast cancer led to a significant reduction of breast cancer mortality and breast cancer recurrence, but did not result in improved overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren