Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vismodegib voor lokaal-gevorderd basaalcelcarcinoom: follow-up na discontinueren in complete remissie


Prof. Nicole Basset-SeguinDe hedgehog-route remmer vismodegib wordt gebruikt voor de behandeling van lokaal-gevorderd basaalcelcarcinoom (LA-BCC), met een ORR van 65% inclusief 32% complete respons. Ongunstige bijwerkingen leiden echter vaak tot discontinuering van het middel. Een multicenterstudie in Frankrijk heeft lange-termijn respons, predictieve factoren, en management van relapse na discontinuering van vismodegib onderzocht. Prof. Nicole Basset-Seguin (Hôpital Saint Louis, Parijs) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1De observationele retrospectieve studie includeerde 116 patiënten van negen Franse centra. De patiënten hadden met vismodegib complete remissie van LA-BCC bereikt en hadden vismodegib vervolgens gediscontinueerd. De mediane relapse-vrije overleving was 18,4 maanden (95%-bti 13,5-24,8), met een drie-jaars RFS 35,4% voor alle patiënten en 40% voor patiënten zonder Gorlin syndroom. Onder de 54 patiënten met relapse tijdens de follow-up waren er 27 die opnieuw vismodegib kregen, met objectieve respons in 23 patiënten (ORR 85%) onder wie 10 met complete respons (37%) en 13 met partiële respons (48%), terwijl 24 patiënten in aanmerking kwamen voor chirurgie (42%).

De onderzoekers concluderen dat na discontinuering van vismodegib vaak lange-termijn respons werd gezien, en dat de meeste patiënten met relapse opnieuw respons op vismodegib hadden.

1.Herms F, Lambert J, Grob J-J et al. Follow-up of patients with complete remission of locally advanced basal cell carcinoma after vismodegib discontinuation: a multicenter French study of 116 patients. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in France found that in patients who achieve complete remission of locally advanced basal cell carcinoma with vismodegib, long-term response after vismodegib discontinuation is frequent. Most patients who experience a relapse still respond to vismodegib rechallenge.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren