Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspellen van profijt van chemotherapie voor stadium 1A papillaire sereuze uterusmaligniteiten


Dr. John ChanPatiënten met stadium 1A papillaire sereuze uterusmaligniteiten (UPSCs) hebben een sterk heterogene overleving, met uiteenlopend profijt van chemotherapie tussen verschillende groepen patiënten. Een analyse van de National Cancer Database heeft geresulteerd in onderscheid van deze groepen op basis van patiëntkenmerken. Dr. John Chan (Sutter Research Institute, San Francisco CA) en collega’s publiceren de analyse online in Gynecologic Oncology.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 1751 patiënten met een diagnose stadium 1A UPSC tussen begin 2010 en eind 2014. Van deze patiënten kregen 1012 (58%) chemotherapie en 739 (42%) geen chemotherapie. Kenmerken die onder alle patiënten tezamen geassocieerd waren met slechtere prognose waren hogere leeftijd, comorbiditeiten, grotere tumoren, lymfovasculaire invasie, positieve peritoneale cytologie, geen pelvische lymfeklierdissectie, en geen chemotherapie. De vijf-jaars overall survival in de groep patiënten die chemotherapie kregen was 80%, versus 67% in de groep patiënten die geen chemotherapie kregen. Op basis van de genoemde kenmerken ontwikkelden de de onderzoekers een clinical calculator die de patiënten onderscheidde in drie groepen, met laag, intermediair, en hoog risico, met vijf-jaars OS respectievelijk 86%, 73%, en 53%. Chemotherapie verbeterde de vijf-jaars OS in de hoog-risicogroep (42% versus 64%; p<0,001) en de intermediair-risicogroep (66% versus 79%; p<0,001) , maar niet significant in de laag-risicogroep (84% versus 87%; p=0,29).

De onderzoekers concluderen dat toepassing van de clinical calulator van waarde kan zijn voor het personaliseren van chemotherapie in stadium 1A UPSC.

1.Mysona DP, Tran LKH, Tran PMH et al. Clinical calculator predictive of chemotherapy benefit in stage 1A uterine papillary serous cancers. Gynecol Oncol 2019;epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database resulted In discrimination of three risk groups with different benefits from chemotherapy among patients with stage 1A uterine papillary serous cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren