Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspellende waarde van ctDNA voor uitkomsten van eerste- of tweedelijns behandeling voor metastatisch melanoom


Dr. Elin GrayEr is behoefte aan informatie over biomarkers die uitkomsten kunnen voorspellen van behandelingen voor metastatisch melanoom. Een studie in Australië heeft de waarde onderzocht van pretreatment circulerend tumor DNA (ctDNA) voor het voorspellen van uitkomsten van eerste- of tweedelijns behandeling met immuuncheckpointremmers (ICIs) of eerstelijns behandeling met BRAF/MEK-remmers. Dr. Elin Gray (Edith Cowan University, Perth) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1


De studie werd uitgevoerd in een discovery cohort van 110 patiënten (125 bloedmonsters) van twee ziekenhuizen in Perth, en een validatiecohort van 128 patiënten van twee instituten in Melbourne en Sydney. De patiënten in het ontdekkingscohort stonden monsters af voorafgaand aan eerstelijns (n=32) of tweedelijns (n=27) ICIs of eerstelijns BRAF/MEK-remmers (n=66). Patiënten in het validatiecohort stonden monsters af voor aanvang van eerstelijns (n=77) of tweedelijns (n=51) ICI-behandeling. Laag ctDNA-gehalte werd gedefinieerd als ten hoogste 20 kopieën per ml.

In het ontdekkingscohort voorspelde pretreatment laag ctDNA significant langere progressievrije overleving in patiënten die eerstelijns ICIs kregen (mediaan niet-bereikt versus 8 weken; HR 0,20; p<0,001) maar niet in patiënten die tweedelijns ICIs kregen (mediaan 31 versus 26 weken; HR 1,05; p=0,913). Ook in het validatiecohort was laag ctDNA voorspellend voor significant langere PFS met eerstelijns ICIs (mediaan niet bereikt versus 42 weken; HR 0,42; p=0,006) maar niet met tweedelijns ICIs (mediaan 49 versus 13 weken; HR 0,61; p=0,143). Patiënten met hoog pretreatment ctDNA hadden mogelijk meer profijt van eerstelijns combinatie ICI-therapie dan van anti-PD1 monotherapie (mediane PFS 42 versus 7,5 weken; HR 1,79; p=0,081). Laag ctDNA was geassocieerd met betere uitkomsten met eerstelijns BRAF/MEK-remmers, consistent met eerdere studies.

De onderzoekers concluderen dat pretreatment ctDNA een betrouwbare voorspeller was van uitkomsten van eerstelijns maar niet tweedelijns ICI-behandeling voor metastatisch melanoom.

1.Marsavela G, Lee J, Calapre L et al. Circulating tumor DNA predicts outcome from first-, but not second-line treatment and identifies melanoma patients who may benefit from combination immunotherapy. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in Australia found that pretreatment ctDNA is a reliable predictor of outcome in first-line ICI treatment for metastatic melanoma, but not in the second-line setting. Treatment-naïve patients with high levels of ctDNA may preferentially benefit from combined ICIs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren