Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspellers van moleculair recidief na stoppen van eerstelijns imatinib voor chronische-fase CML


Prof. François-Xavier MahonIn verscheidene studies is gezien dat het mogelijk is behandeling met tyrosinekinaseremmer (TKI) veilig te discontinueren in geselecteerde patiënten met chronische-fase CML Een multicenterstudie in Frankijk heeft gezocht naar voorspellers van treatment-free remission (TFR) die van belang kunnen zijn voor de selectie van CP-CML patiënten die kandidaat zijn voor de discontinuering van imatinib. Prof. François-Xavier Mahon (Universiteit van Bordeaux) en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 218 patiënten die tenminste twee jaar eerstelijns imatinib voor CP-CML hadden gekregen en MR4.5 hadden bereikt. De follow-up na stoppen van imatinib was mediaan 23,5 maanden (range 1-64). Twee patiënten overleden aan niet-gerelateerde oorzaken, en in 107 patiënten werd moleculair recidief gezien (toename van BCR-ABL 1). De moleculair-recidiefvrije overleving was 52% na zes maanden en 50% (95%-bti 43-57) na twee jaar. In multivariate analyse waren twee factoren voorspellend voor moleculair recidief: duur van de TKI-behandeling (74,8 maanden of langer versus korter dan 74,8 maanden HR 0,635; p=0,0366) en ddPCR-bepaalde niveaus van BCR-ABL 1 lager dan 0,0023% (HR 0,556; p=0,008).

De onderzoekers concluderen dat duur van TKI-behandeling en nauwkeurig bepaalde (ddPCR) residuele leukemische celbelasting voorspellers zijn van succesvolle TFR in CP-CML.

1.Nicolini FE, Dulucq S, Boureau L et al. Evaluation of residual disease and TKI duration are predictive factors for molecular recurrence after stopping imatinib first-line in chronic phase CML patients. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in France found that duration of TKI treament and residual leukemic cell load were predictors of successful stopping of first-line imatinib (treatment-free remission) for CML in chronic phase.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren