Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspellers van respons en overleving van ICI-behandeld niet-resectabel levercelcarcinoom


Dr. Yi-Hsiang HuangMet immuuncheckpointremming zijn bemoedigende resultaten gezien in een minderheid van de patiënten met gevorderd levercelcarcinoom (HCC). Omdat niet alle patiënten responderen is er behoefte aan biomarkers die respons en overleving kunnen voorspellen. Een studie in Taiwan heeft voorspellers van respons en overleving geïnventariseerd onder patiënten met niet-resectabel HCC die werden behandeld met nivolumab of pembrolizumab. Dr. Yi-Hsiang Huang (Nationale Yang-Ming Universiteit, Taipei) en collega’s publiceren de studie online in Cancers.1

De studie includeerde 95 patiënten. De figuur toont de associatie tussen respons en overall survival onder de 90 patiënten met evaluabele radiologische beelden. Onder alle patiënten was de objectieve respons op nivolumab of pembrolizumab 24,4%. Patiënten met Child-Pugh A ziekte hadden nominaal hogere ORR (26,9%) dan patiënten met Child-Pugh B ziekte (20,0%), en patiënten die combinatietherapie kregen hadden significant hogere ORR (46,2%) dan patiënten die ICI-monotherapie kregen (20,8%; p=0,049). Onder patiënten met baseline α-fetoprotein 10 ng/ml of hoger was vroege AFP-reductie (binnen vier weken) met tenminste 10% geassocieerd met hogere ORR (63,6% versus 10,2%; p<0,001) en DCR (81,8% versus 14,3%; p<0,001), en met betere OS. Ook Child-Pugh klasse en ALBI-graad waren voorspellers van overleving.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten die nivolumab of pembrolizumab kregen voor niet-resectabel HCC vroege AFP-respons, ALBI-graad, en Child-Pugh klasse voorspellend waren voor overall survival.

1.Lee P-C, Chao Y, Chen M-H et al. Predictors of response and survival in immune checkpoint inhibitor-treated unresectable hepatocellular carcinoma. Cancers 2020;12:182

Summary: A study in Taiwan evaluated predictors of response and survival in patients receiving nivolumab or pembrolizumab for unresectable HCC. In patients with baseline α-fetoprotein 10 ng/ml or higher, early AFP response predicted objective response to nivolumab or pembrolizumab. Early AFP response, ALBI grade and Child-Pugh class were predictive of overall survival in patients receiving immune checkpoint inhibitors for unresectable HCC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren