Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspellers van uitkomsten na bereiken van complete respons op initiële behandeling voor multipel myeloom


Prof. Shaji KumarBereiken van complete respons (CR) op behandeling van multipel myeloom (MM) is in klinische studies geassocieerd met verbetering van overlevingsuitkomsten. De impact van andere baseline prognostische variabelen in patiënten die CR bereiken in de klinische praktijk is niet goed beschreven. Een studie van de Mayo Clinic (Rochester MN) heeft deze impact geïnventariseerd. Prof. Shaji Kumar en collega’s publiceren de studie in het American Journal of Hematology.1

De studie includeerde 1869 patiënten met een nieuwe diagnose MM. Bereiken van CR werd gedefinieerd als tenminste twee negatieve serum en urine monoklonaal eiwit immunofixatietesten. Patiënten die binnen 24 maanden na de diagnose CR bereikten. Met landmark na 24 maanden was onder CR-patiënten versus niet-CR patiënten de mediane progressievrije overleving 29,8 versus 20,9 maanden (p≤0,0002) en de mediane overall survival 104 versus 70 maanden (p<0,0001). De impact van CR op PFS en OS bleef significant na correctie voor baseline FISH-risico, ISS-risico, geslacht, en transplantatiestatus. Baseline FISH en ISS waren niet geassocieerd met PFS of OS onder patiënten die CR bereikten. Voorspellers van slechtere OS binnen het CR-cohort waren leeftijd hoger dan 75 jaar, mannelijk geslacht, hypoalbuminemie, en niet-IgG betrokken zware keten.

De onderzoekers concluderen dat de studie bevestigt dat bereiken van CR binnen twee jaar na de diagnose geassocieerd is met verbetering van overlevingsuitkomsten en neutralisering van de impact van FISH- en ISS-risico in een cohort van MM-patiënten in de klinische praktijk.

1.Kaddoura M, Binder M, Dingli D et al. Impact of achieving a complete response to initial therapy of multiple myeloma and predictors of subsequent outcome. Am J Hematol 2021; epub ahead of print

Summary: A study at the Mayo Clinic (Rochester, MN) found that in a clinical practice cohort of multiple myeloma patients achievement of complete response to initial therapy within two years from diagnosis was associated with improvement in survival outcomes and neutralization of the impact of FISH and ISS risk.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren