Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspelling van colitis-geassocieerd risico van colorectaalcarcinoom

(0)2021-05-16 13:29   ( Nieuws )

Dr. Kit CurtiusPatiënten met ulceratieve colitis (UC) en laaggradige dysplasie (LGD) hebben een verhoogd risico van gevorderde neoplasie (AN; hooggradige dysplasie of colorectaalcarcinoom). Een retrospectieve analyse van 246 UC-patiënten van vier centra in het Verenigd Koninkrijk heeft risicofactoren voor progressie naar AN geïnventariseerd. De geïdentificeerde factoren zijn geïntegreerd in een voorspellingsmodel, dat is gevalideerd in een analyse van 198 patiënten van drie andere instituten. Dr. Kit Curtius (University of California, San Diego) en collega’s publiceren de analyse in Gut.1

De analyse includeerde volwassen UC-patiënten met een index-diagnose LGD. Vier klinisch-pathologische variabelen waren significant geassocieerd met AN-progressie in het ontdekkingscohort: endoscopisch zichtbare LGD groter dan 1 cm (HR 2,7; 95%-bti 1,2-5,9), niet-of incompleet endoscopisch resectabele LGD (3,4; 1,6-7,4), matige of ernstige histologische inflammatie binnen vijf jaar na de LGD-diagnose (3,1; 1,5-6,7), en multifocaliteit (2,9; 1,3-6,2). In het validatiecohort voorspelde dit model accuraat toekomstige AN met een overall calibratie Observed/Expected 1,01 (95%-bti 0,64-1,52), en had 100% specificiteit voor de groep met het laagste risico over 13 jaar follow-up.

De onderzoekers concluderen dat de analyse vier factoren heeft geïdentificeerd die tezamen accuraat het risico van AN-progressie voorspellen.

1.Curtius K, Kabir M, Bakir A et al. Multicentre derivation and validation of a colitis-associated colorectal cancer risk prediction web tool. Gut 2021; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis of ulcerative colitis patients of four UK centers, with validation in patients of three other centers, identified four risk factors for progression of low-grade dysplasia (LGD) to advanced neoplasia (AN): endoscopically visible LGD > 1cm, unresectable or incomplete endoscopic resection, moderate/severe histological inflammation with 5 years of LGD diagnosis, and multifocality. The model predicted development of AN with overall calibration Observed/Expected 1.01 (95% CI 0.64-1.52).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren