Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspelling van korte-termijn overlijden in gehospitaliseerde patiënten met gevorderde maligniteit

(0)2017-12-07 13:56   ( Nieuws )

Tags

IMPAC  

Dr. Kerin AdelsonEnd-of-life care voor patiënten met gevorderde maligniteit is vaak agressief en duur. Oncologen schatten inconsistent levensverwachting van patiënten, vaak gebaseerd op subjectieve klinische gegevens. Een objectief prognostisch instrument zou kunnen helpen bij het kiezen voor een realistisch behandelplan aan het eind van het leven. Dr. Kerin Adelson (Yale University, New Haven CT) en collega’s hebben een model ontwikkeld dat korte-termijn overlijden voorspelt in gehospitaliseerde patiënten met gevorderde maligniteit. Ze publiceren IMPAC (Imminent Mortality Predictor in Advanced Cancer) online in het Journal of Oncology Practice.1

IMPAC is gebaseerd op gegevens van 669 patiënten met gevorderde maligniteiten van Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital. De onderzoekers pasten statistische technieken toe om een instrument te ontwikkelen dat overlevingswaarschijnlijkheid kan schatten. Voor mortaliteit binnen negentig dagen met 40% sensitiviteit heeft IMPAC een bijna 60% positieve voorspellende waarde. Patiënten die volgens IMPAC meer dan 50% waarschijnlijkheid hadden van overlijden binnen negentig dagen hadden in werkelijkheid een mediane overleving van 47 dagen. Patiënten die volgens IMPAC minder dan 50% waarschijnlijkheid hadden van overlijden binnen negentig dagen hadden in werkelijkheid een mediane overleving van 290 dagen. De AUC voor IMPAC was gemiddeld hoger dan 0.70 voor alle geteste tijdhorizons (30,60, 90, en 180 dagen na opname in het ziekenhuis). De onderzoekers schatten de potentiële kostenbesparing door gebruik van IMPAC op $ 15.413,- per patiënt (2014-dollars).

De onderzoekers concluderen dat IMPAC een bruikbaar model is voor het voorspellen van levensverwachting in patiënten met gevorderde maligniteiten, met een potentiële aanzienlijke kostenbesparing.

1. Adelson K, Lee DKK, Velji S et al. Development of imminent mortality predictor for advanced cancer (IMPAC), a tool to predict short-term mortality in hospitalized patients with advanced cancer. J Oncol Pract 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren