Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspelling van pCR na duale HER2-blokkade zonder chemotherapie voor mammacarcinoom

(0)2017-10-14 15:00   ( Nieuws )

Dr. Aleix PratAanwezigheid van stromale tumorinfiltrerende lymfocyten (TILs) is geassocieerd met verhoogde pathologisch complete respons (pCR) en verbeterde uitkomsten van anti-HER2-gebaseerde chemotherapie voor HER2-positief vroeg-stadium mammacarcinoom. De neoadjuvante PAMELA-studie onderzocht de associatie van TILs met pCR na anti-HER2 behandeling zonder chemotherapie. Dr. Aleix Prat (IDIBAPS Barcelona) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

PAMELA includeerde 151 vrouwen met HER2-positief mammacarcinoom. De patiënten kregen gedurende achttien weken neoadjuvant lapatinib en trastuzumab, in combinatie met hormoontherapie in geval van HR-positieve ziekte. Bij aanvang van de behandeling (n=148) en na vijftien dagen (n=134) werd het percentage TILs en de tumorcellulariteit bepaald, uitgedrukt in een gecombineerde score (CelTIL). Het eindpunt van de nu gepubliceerde analyse was associatie van CelTIL-score met pCR. De associatie van dag-15 CelTIL-scores met pCR werden gevalideerd in een onafhankelijk cohort van 65 patiënten met HER2-positieve ziekte die anti-HER2 therapie kregen gedurende twee weken, gevolgd door 24 weken standaard chemotherapie (LPT109096 neoadjuvant trial).

In univariate analyse waren PAMELA baseline- en dag 15-TILs significant geassocieerd met pCR. In multivariate analyse waren dag 15-TILs, maar niet baseline-TILs, significant geassocieerd met pCR. De dag 15 CelTIL-score als continue variabele was significant geassocieerd met pCR: van de patiënten met CelTIL-lage score bereikte 0% pCR, en van de patiënten met CelTIL-hoge score 33%. Ook in het LPT109096-validatiecohort was dag 15 CelTIL-score geasscocieerd met pCR.

De onderzoekers concluderen dat on-treatment TILs, maar niet baseline TILs, onafhankelijk geassocieerd zijn met de respons na alleen-anti-HER2 therapie. De CelTIL-score bepaald na vijftien dagen behandeling heeft voorspellende waarde voor het bereiken van pCR na voltooiing van neoadjuvante anti-HER2 gebaseerde therapie.

1. Nuciforo P, Pascual T, Cortés J et al. A predictive model of pathological response based on tumor cellulairty and tumor-infiltrating lymphocytes (CelTIL) in HER2-positive breast cancer treated with chemo-free dual HER2 blockade. Ann Oncol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren