Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspelling van werkzaamheid van epirubicine voor mammacarcinoom op basis van multigen-assay

(0)2018-08-13 14:58   ( Nieuws )

Prof. Peter Buhl JensenProf. Peter Buhl Jensen (Medical Prognosis Institute, Hoersholm DK) en collega’s hebben de voorspellende waarde gevalideerd van een multigen mRNA-test voor de werkzaamheid van epirubicine voor gevorderd mammacarcinoom. Ze publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1 De gehanteerde drug response predictor (DRP) berust op in vitro sensitiviteit en genexpressie van meer dan drieduizend tumormonsters.De onderzoekers bepaalden de DRP aan de hand van mRNA geïsoleerd uit gearchiveerd tumorweefsel van 140 patiënten die tussen mei 1997 en november 2016 met epirubicine behandeld werden. De werkzaamheid van epirubicine werd uitgedrukt in time to progression (TTP). De mediane TTP was 9,3 maanden. De DRP was significant geassocieerd met de mediane TTP: een DRP van 75% was geassocieerd met een TTP van 13 maanden, en een DRP van 25% met een TTP van 7 maanden. De HR voor DRP-scores die vijftig procentpunten van elkaar verschillen was 0,55. In multivariate analyse was de DRP onafhankelijk van leeftijd en aantal metastasen.

De onderzoekers concluderen dat de studie de voorspellende waarde van de DRP voor de werkzaamheid van epirubicine voor gevorderd mammacarcinoom prospectief gevalideerd heeft.

1.Kappel Buhl AS, Christensen TD, Christensen IJ et al. Predicting efficacy of epirubicin by a multigene assay in advanced breast cancer with a Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) cohort: a retrospective-prospective blinded study. Breast Cancer Res Treat 2018; epub ahead of print

Summary: A study in Denmark prospectively validated the predictive capability of the mRNA-based drug response predictor to predict efficacy of epirubicin voor advanced breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren