Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspellingsmodel voor ernstige vermoeidheid na diagnose mammacarcinoom


Dr. Ines Vaz-LuisVermoeidheid is een veel-voorkomende klacht onder overlevers van mammacarcinoom. Analyse onder patiënten in het Franse multicenter prospectieve Breast Cancer Toxicity (CANTO)-cohort heeft geresulteerd in een model dat het voorkomen van ernstige vermoeidheid onder overlevers kan voorspellen. Dr. Ines Vaz-Luis (Gustave Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren het model in het Journal of Clinical Oncology.1


De analyse includeerde deelnemers met stadium I tot en met III mammacarcinoom, die informatie verstrekten over vermoeidheid (EORTC QLQ-C30) voor aanvang van hun behandeling en één (T1), twee (T2) en vier (T3) jaar na de diagnose. Het primaire eindpunt van de analyse was ernstige vermoeidheid (score 40 of meer van 100) op T2; de analyses op T3 waren exploratief. Onder de 5640 (T1), 5000 (T2), en 3400 (T3) patiënten was de prevalentie van ernstige vermoeidheid 35,6% respectievelijk 34,0% en 31,5%. Pretreatment risicofactoren voor ernstige vermoeidheid op T2 waren ernstige vermoeidheid bij diagnose, jongere leeftijd , hogere body mass index, current smoking, angst, insomnia, en pijn. De AUC van het model was 0,73 (95%-bti 0,72-0,75). Hormoontherapie was een extra risicofactor voor ernstige vermoeidheid op T3.

De onderzoekers concluderen dat het model voorkomen van ernstige vermoeidheid onder overlevers van mammacarcinoom kan voorspellen.

1.Di Meglio A, Havas J, Soldato D et al. Development and validation of a predictive model of severe fatigue after breast cancer diagnosis: toward a personalized framework in survivorship care. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of patients in the French multicenter CANTO cohort found that more than one-in-three breast cancer survivors endured persistent severe post-treatment fatigue. Risk factors for the development of severe fatigue 2 years after diagnosis were younger age, higher body mass index, smoking behavior, and concomitant symptom clusters including pretreatment fatigue, anxiety, insomnia, and pain. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren