Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspellingsmodel voor recidief van thymustumoren: implicaties voor postoperatief management


Prof. Wen Tao FangVoor optimaal management na complete resectie van thymustumoren is inzicht vereist in factoren die van invloed zijn op het risico van recidief. Een retrospectieve analyse van de database van de Chinese Alliance for Research in Thymomas heeft geresulteerd in een voorspellingsmodel voor recidief. Prof. Wen Tao Fang (Jiao Tong Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Thoracic Oncology.1

De analyse includeerde 907 patiënten die tussen begin 1994 en eind 2012 complete resectie ondergingen voor thymomen (n=802), thymuscarcinomen (n=88), of neuro-endocriene tumoren (n=17). Met mediane follow-up van 52 maanden was de tien-jaars overall survival 89,5%. Afstands- of locoregionaal recidief werd gezien in 5,8% van de patiënten. Het voorspellingsmodel (C-index 0,86) identificeerde histologisch type en T-stadium als onafhankelijke voorspellers voor recidief. In de laag-risicogroep, bestaande uit patiënten met T1-thymomen of T2-3 type A/AB/B1 thymomen, was de incidentie van recidief significant lager dan in de hoog-risicogroep, bestaande uit patiënten met T2-3 type B2/B3 thymomen plus de patiënten met thymuscarcinomen en NETs (2,7% versus 20,1%; p<0,001). In de hoog-risicogroep werd meer dan de helft (55%) van de recidieven gezien in de eerste drie jaar na de chirurgie, en op één na alle recidieven binnen zes jaar na de chirurgie. In de laag-risicogroep was het optreden van recidief egaal verdeeld over de tien postoperatieve jaren.

De onderzoekers concluderen dat zes jaar actieve surveillance dient te worden overwogen voor hoog-risico patiënten, terwijl jaarlijkse follow-up voldoende kan zijn voor patiënten in de laag-risicogroep.

1.Liu H, Gu ZT, Qiu B et al. A recurrence predictive model for thymic tumors and its implication for postoperative management: a Chinese Alliance for Research in Thymomas database study. J Thor Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis of the Chinese Alliance for Research in Thymomas database found histologic type and T stage as independent predictive factors for recurrence after complete resection for thymic tumors. The authors conclude that a 6-year active surveillance should be considered in high-risk patients regardless of adjuvant therapy. For low-risk patients annual follow-up may be sufficient.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren