Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voortzetting van jaarlijkse mammografiescreening na leeftijd 70 jaar: impact op mammacarcinoom-specifieke mortaliteit


Dr. Xabier Garcia-AlbénizHet doel van mammografiescreening is detectie van mammacarcinoom in een vroeg, beter-behandelbaar, stadium. Klinische studies hebben uitgewezen dat in vrouwen tot en met de leeftijd van zeventig jaar deelname aan screening geassocieerd was met verlaagde mammacarcinoom-specifieke mortaliteit. De leeftijd waarop vrouwen veilig kunnen stoppen met screening is niet duidelijk, en naar schatting 52% van de vrouwen in de Verenigde Staten ondergaat na de leeftijd 75 jaar nog steeds mammografiescreening. Een observationele studie in de Verenigde Staten heeft de waarde van voortzetting van jaarlijkse screening na de leeftijd zeventig jaar onderzocht. Dr. Xabier Garcia-Albéniz (Harvard School of Public Health, Boston MA) en collega’s publiceren de studie vandaag online in Annals of Internal Medicine.1

De studie includeerde 1.058.013 Medicare-verzekerde vrouwen in de leeftijd van 70 tot 85 jaar, met een levensverwachting van tenminste tien jaar, en zonder geschiedenis van mammacarcinoom. De onderzoekers vergeleken de acht-jaars mammacarcinoom-specifieke mortaliteit van de vrouwen die stopten met de jaarlijkse mammografiescreening met die van vrouwen die jaarlijks gescreend bleven worden. Onder de vrouwen in de leeftijd van 70 tot 75 jaar was het verschil in acht-jaars mammacarcinoom-specifieke mortaliteit tussen voortzetting en stoppen van de screening -1,0 (95%-bti -2,3 tot +0,1) per 1000 vrouwen (HR 0,78; 95%-bti 0,63-0,95). Onder de vrouwen in de leeftijd van 75 tot 85 jaar was het corresponderende risicoverschil 0,07 (95%-bti 0,93-1,3) per 1000 vrouwen (HR 1,00; 95%-bti 0,83-1,19).

De onderzoekers concluderen, binnen de beperkingen van de mogelijkheid van residuele confounding, dat voortzetting van de jaarlijkse mammografiescreening na de leeftijd 75 jaar niet resulteerde in substantiële verlaging van de acht-jaars mammacarcinoom-specifieke mortaliteit.

1.Garcia-Albéniz X, Hernán MA, Logan RW et al. Continuation of annual screening mammography and breast cancer mortality in women older than 70 years. Ann Int Med 2020; epub ahead of print

Summary: An observational study in the USA (1,058,013 female Medicare beneficiaries aged 70 to 84 years) found that continuing annual breast cancer screening past age 75 years did not result in substantial reductions in 8-year breast cancer mortality compared with stopping screening.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren