Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vroege detectie en voorspelling van prognose van colorectaalcarcinoom op grond van ctDNA-methyleringsanalyse


Prof. Guoxiong CaiVroege detectie en behandeling van colorectaalcarcinoom (CRC) resulteren in vijf-jaar overlevingspercentage tot 90%. Methylering van circulerend tumor DNA (ctDNA) speelt een rol in de ontwikkeling van CRC. Een studie van Fudan Universiteit (Shanghai) en de Zuidelijke Medische Universiteit (Guanghzhou) in China heeft de waarde van ctDNA-methyleringsanalyse voor detectie en voorspelling van de prognose van CRC geïnventariseerd. Prof. Guoxiang Cai (Fudan) en collega’s publiceren de studie in eClinicalMedicine.1

De onderzoekers evalueerden ctDNA-methylerings-haplotypepatronen in gearchiveerde plasmamonsters verzameld tussen begin 2010 en eind 2018 van 1138 personen: 366 gezonde deelnemers, 182 patiënten met gevorderde adenomen (AA), en 590 patiënten met CRC. De figuur toont het studieverloop. De monsters werden onderverdeeld in een ontwikkelingsset van 748 en een validatieset van 390. De monsters werden geanalyseerd met de ColonES-assay, die ctDNA-methylerings-haplotypepatronen in 191 genoomregio’s bepaalt. In de validatieset was de sensitiviteit 79,0% (95%-bti 66-88) in AA-patiënten en 86,6% (81-91) in CRC-patiënten met een specificiteit van 88,1% (81-93) in gezonde deelnemers. De AUC was 0,903 voor AA-monsters en 0,903 voor CRC-monsters. De prognose van patiënten met hoge preoperatieve ctDNA-methyleringsniveaus was slechter dan die van patiënten met lage ctDNA-methyleringsniveaus (p=0,001 voor recidiefvrije overleving en p=0,004 voor overall survival).

De onderzoekers concluderen dat ze een accurate niet-invasieve methode hebben ontwikkeld en gevalideerd die vroege detectie en prognosevoorspelling van CRC mogelijk maakt.

1.Mo S, Dai W, Wang H et al. Early detection and prognosis prediction for colorectal cancer by circulating tumour DNA methylation haplotypes: a multicentre cohort study. eClinicalMedicine 2022.101717

Summary: A cohort study at Fudan University (Shanghai) and Southern Medical University (Guangzhou) used the ColonES assay, that detects ctDNA methylation haplotype patterns in 191 genomic regions. The assay was used to analyze ctDNA methylation haplotype patterns based on archived plasma samples from healthy individuals, patients with advanced adenoma (AA), and patients with CRC. The model obtained discrimated patients with CRC or AA from normal controls with high accuracy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren