Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vroege niet-invasieve detectie van respons op gerichte therapie in gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom


Dr. Hatim HusainDe opkomst van precisie-oncologie schept behoefte aan verbeterde methoden voor vroege detectie van responsen op gerichte therapieën. Onderzoekers van Johns Hopkins University (Baltimore MD) en University of California San Diego hebben een gevoelige methode ontwikkeld voor de detectie van celvrij circulerend tumorDNA (ctDNA) in bloed van patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom. Dr. Hatim Husain (UCSD) en collega’s publiceren online in Cancer Research een studie van gebruik van de methode voor het bepalen van respons na initiatie van gerichte therapie.1

De studie includeerde 28 patiënten die anti-EGFR of HER2 therapie kregen voor gevorderd NSCLC. De onderzoekers zagen een bimodale distributie van de ctDNA-respons. In patiënten met moleculaire respons was er een vrijwel complete (meer dan 98%) eliminatie van het ctDNA, terwijl in patiënten zonder moleculaire respons slechts beperkte veranderingen in de ctDNA-gehalten gezien werden. De progressievrije overleving was mediaan 1,6 maanden in patiënten zonder moleculaire respons versus mediaan 13,7 maanden in patiënten met moleculaire respons (HR 66,6; p<0,0001). Progressie werd gemiddeld vier weken eerder gezien met veranderingen in ctDNA dan met CT-imaging.

De onderzoekers concluderen dat ctDNA-analyse van patiënten met radiografisch stabiele of niet-meetbare ziekte een betere voorspelling van klinische uitkomst mogelijk maakte dan gebruikelijke CT-imaging.

1.Phallen J, Leal A, Woodward BD et al. Early noninvasive detection of response to targeted therapy in non-small cell lung cancer. Cancer Res 2018; epub ahead of print

Summary: A study at Johns Hopkins University School of Medicine and UC San Diego Moores Cancer Center found a bimodal distribution of ctDNA response after initiation of targeted therapy for NSCLC. Molecular non-responders had significantly shorter PFS compared with molecular responders (median 1.6 versus 13.7 months; HR 66.6; p<0.0001). Molecular non-response was detected on average four weeks earlier than with CT imaging.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren