Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Waarde van 18F-fluciclovine-PET/CT voor geleiden van postprostatectomie salvage radiotherapie voor prostaatcarcinoom


Prof. Ashesh JaniMoleculaire beeldvorming in patiënten met prostaatcarcinoom wordt in toenemende mate toegepast voor het geleiden van behandeling en planning daarvan. De gerandomiseerde fase 2-3 studie EMPIRE-1 in Winship Cancer Institute van Emory University (Atlanta GA) evalueerde toevoeging van 18F-fluciclovine-PET/CT imaging aan conventionele beeldvorming (botscan plus hetzij MRI of CT) voor het geleiden van postprostatectomie radiotherapie. Prof. Ashesh Jani en collega’s publiceren de studie in The Lancet.1

EMPIRE-1 includeerde 165 patiënten met detecteerbaar PSA na prostatectomie voor prostaatcarcinoom. De patiënten werden (gestratificeerd voor PSA-gehalte, ongunstige pathologische kenmerken, en intentie van androgeendeprivatietherapie) 1:1 gerandomiseerd naar conventionele beeldvorming of conventionele beeldvorming plus 18F-fluciclovine-PET/CT. De PET-bevindingen resulteerden in achterwege laten van de radiotherapie in vier patiënten; deze patiënten werden uit de analyse geëxcludeerd. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met drie-jaars gebeurtenisvrije overleving.

De mediane follow-up was 3,52 jaar. De mediane EFS werd in beide groepen niet bereikt. In de groep met conventionele beeldvorming werd een gebeurtenis gezien in 33% van de patiënten, versus 20% in de groep met toevoeging van 18F-fluciclovine-PET/CT. De drie-jaars EFS bedroeg 63,0% in de groep met conventionele beeldvorming versus 75,5% in de groep met toevoeging van 18F-fluciclovine-PET/CT (p=0,0028). In gecorrigeerde analyse was studiegroep significant geassocieerd met EFS (HR 2,04; p=0,0327). De toxiciteit verschilde niet significant tussen beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van 18F-fluciclovine-PET/CT aan conventionele beeldvorming voor het geleiden van postprostatectomie radiotherapie resulteerde in significante verbetering van de gebeurtenisvrije overleving.

1.Jani AF, Schreibmann E, Goyal S et al. 18F-fluciclovine-PET/CT imaging versus conventional imaging alone to guide postprostatectomy salvage radiotherapy for prostate cancer (EMPIRE-1): a single centre, open-label, phase 2/3 randomised controlled trial. Lancet 2021; epub ahead of print

Summary: The randomized phase 2-3 EMPIRE-1 study evaluated addition of 18F-fluciclovine-PET/CT imaging to conventional imaging (bone scan and either CT or MRI) to guide postprostatectomy salvage radiotherapy for prostate cancer. The three-year event-free survival was 63.0% in the group with conventional imaging versus 75.5% in the group with conventional imaging plus 18F-fluciclovine-PET/CT imaging (p=0.0028). Toxicity was similar in both groups.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren