Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Waarde van FIT voor stellen van diagnose colorectaalcarcinoom in patiënten met laag-risico symptomen


Dr. Sarah BaileyIn de Engelse eerstelijnszorg praktijken is zonder veel ondersteunende evidentie in 2017 de feces immunochemische test (FIT) ingevoerd voor triage van patiënten met laag-risico sympotmen die zouden kunnen wijzen op colorectaalcarcinoom (CRC). Een studie onder aanbieders van gezondheidszorg in Zuid-West Engeland (bevolking 4 miljoen) heeft de waarde van de FIT in deze setting onderzocht. Dr. Sarah Bailey (University of Exeter) en collega’s publiceren de studie in het British Journal of Cancer.1

De studie includeerde alle (n=3890) patiënten in de leeftijd van vijftig jaar en ouder die zich tussen 1 juni 2018 en 31 december 2018 bij de eerstelijnszorg meldden met laag-risico symptomen van CRC en een FIT ondergingen. De onderzoekers definieerden 10 μg Hb/g feces als drempelwaarde voor een positieve test. Er waren 618 patiënten (15,9%) met een positief testresultaat, onder wie 458 (74,1%) binnen drie maanden naar de specialist werd verwezen. Onder deze patiënten werd CRC binnen twaalf maanden vastgesteld in 43. Onder de 3272 patiënten met negatief testresultaat werden 324 (9,9%) binnen drie maanden naar de specialist verwezen, en werd CRC binnen zes maanden vastgesteld in acht. De positieve voorspellende waarde van de test was 7,0% (95%-bti 5,1-9,3) en de negatieve voorspellende waarde 99,8% (95%-bti 99,5-99,9). De sensitiviteit was 84,3% en de specificiteit 85,0%. De figuur laat het verband zien tussen het hemoglobinegehalte van de feces en het CRC-risico. Een waarde van 37 μg Hb/g feces identificeert patiënten met een individueel 3% risico van CRC.

De onderzoekers concluderen dat de FIT goed functioneerde voor triage in de eerstelijnszorg van patiënten met laag-risico symptomen van CRC.

1.Bailey SER, Abel GA, Atkins A et al. Diagnostic performance of a faecal immunochemical test for patients with low-risk symptoms of colorectal cancer in primary care: an evaluation in the South West of England. Br J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A study among all health care providers in the South West of England (population 4 million) found that the fecal immunochemical test performed well to triage patients with low-risk symptoms of colorectal cancer in primary care. A threshold of 37 μg Hb/g feces would identify patients with an individual 3% risk of CRC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren