Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Waarde van mammografiesurveillance in jonge vrouwen met hoog familiair risico van mammacarcinoom


Prof. Gareth EvansVrouwen met een moeder of zuster die is gediagnostiseerd met mammacarcinoom voor de leeftijd veertig jaar hebben een verhoogd risico van mammacarcinoom. Veel van deze vrouwen komen niet in aanmerking voor mammografiesurveillance voor de leeftijd van veertig jaar. De Britse prospectieve FH02-studie onderzocht de waarde van mammografiesurveillance in vrouwen met familiair verhoogd risico in de leeftijd van 35 tot 40 jaar. Prof. Gareth Evans (University of Manchester) en collega’s publiceren de studie in The Lancet EClinicalMedicine.1

FH02 werd uitgevoerd in 34 centra in het Verenigd Koninkrijk. Tussen december 2006 en december 2015 includeerde de studie 2899 vrouwen, die jaarlijks uitgenodigd werden voor screening en gevolgd werden gedurende 13.365,8 persoonsjaren. In totaal werden in het kader van de studie 12.086 mammografieën uitgevoerd. In het cohort werden 55 mammacarcinomen gedetecteerd in 54 vrouwen (één patiënt met bilaterale ziekte), waaronder 35 invasieve carcinomen en 15 in situ carcinomen in 49 vrouwen die adherent waren aan de screening. Tachtig procent (28/35) van de invasieve carcinomen waren 2 cm of kleiner, en eveneens 80% was lymfekliernegatief. De mammografie-stralingsdosering in FH02 was niet hoger dan in een oudere gescreende populatie (gemiddeld 1,5 mGy).

De invasieve tumoren in FH02 waren significant kleiner dan in de vergelijkbare (maar met niet-gescreende vrouwen met familiegeschiedenis van mammacarcinoom) prospectieve POSH-studie, waarin slechts 45% van de tumoren bij detectie 2 cm of kleiner waren (p<0,0001) met 54% lymfeklierpositieve tumoren (p=0,0002). De mammacarcinoom-specifieke mortaliteit was in POSH hoger dan in FH02, hoewel de statistische power van de studie niet groot genoeg was om een statistisch significant verschil te laten zien (HR 4,8; p=0,086).

De onderzoekers concluderen dat onder vrouwen met familiair verhoogd risico van mammacarcinoom in de leeftijd van 35 tot 40 jaar mammografiescreening resulteert in detectie van tumoren in een vroeg stadium.

1.Evans DG, Thomas S, Caunt J et al. Final results of the prospective FH02 mammographic surveillance study of women aged 35-39 at increased familial risk of breast cancer. Lancet EClinMed 2019.01.005

Summary: The British prospective FH02 study found that among women aged 35-39 years at increased familial risk of breast cancer, mammography screening can detect the majority of breast cancers at small size, and is likely to be effective in reducing mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren