Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Waarde van toevoegen van arseentrioxide aan frontlijn-behandeling van APL in zeventigplussers


Dr. Sabine KayserEr is geen duidelijkheid over de waarde van toevoeging van arseentrioxide (ATO) aan frontlijn-behandeling voor acute promyelocytaire leukemie (APL) in patiënten in de leeftijd van 70 jaar en ouder. Een multinationale studie heeft deze waarde onderzocht. Dr. Sabine Kayser (Universiteitsziekenhuis Leipzig) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1De studie includeerde 433 patiënten. De mediane leeftijd was 73,4 jaar. De patiënten kregen ATO plus all-trans retinoïnezuur (ATO/ATRA; n=26), standaard chemotherapie plus ATRA en ATO tijdens consolidering (CTX/ATRA/ATO; n=148), of CTX/ATRA (n=259). Complete remissie werd gezien in 92% van de patiënten met ATO/ATRA en 82% van de patiënten met CTX/ATRA, met induction death rates van 8% respectievelijk 18%.

De mediane follow-up was 4,8 jaar. Voor de analyse van de uitkomsten na remissie werden de ATO/ATRA en CTX/ATRA/ATO groepen gecombineerd (ATO/ATRA ± CTX). De cumulatieve incidentie van relapse was significant lager na ATO/ATRA ± CTX dan na CTX/ATRA (p<0,001). De overall survival van patiënten in eerste complete remissie was niet verschillend tussen ATO/ATRA ± CTX versus CTX/ATRA (p=0,20). Hoge leukocytengetallen (≥ 10 x 109/l) bij diagnose waren geassocieerd met hogere cumulatieve incidentie van relapse in de CTX/ATRA groep (p<0,001) maar niet in de ATO/ATRA ± CTX groep (p=0,48).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van ATO aan ATRA of CTX voor APL in oudere patiënten feasible en effectief was voor remissie-inductie en consolidatie, met name in patiënten met hoge WBC bij diagnose.

1.Kayser S, Rahmé R, Martínez-Cuadrón D et al. Outcome of older (≥70 years) APL patients frontline treated with or without arsenic trioxide – an international collaborative study. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational collaboration study found that addition of arsenic trioxide (ATO) to all-trans retinoic acid (ATRA) or to ATRA plus standard chemotherapy (CTX) for acute promyelocytic leukemia in elderly patients was feasible and effective for remission induction and consolidation, particularly in patients with high white blood cell count at diagnosis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren