Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Wekelijks carfilzomib-lenalidomide-dexamethason-daratumumab voor nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom


Prof. Ola LandgrenEr is behoefte aan meer-werkzame behandelingen voor nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom (NDMM). De niet-gerandomiseerde MANHATTAN-studie in Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de combinatie van wekelijks carfilzomib, lenalidomide, dexamethason en daratumumab voor NDMM geëvalueerd. Prof. Ola Landgren (tegenwoordig University of Miami) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 41 patiënten (25 vrouwen en 16 mannen) met NDMM; de mediane leeftijd was 59 jaar (range 30-70); 20 patiënten (49%) hadden hoog-risico ziekte. De patiënten kregen acht vier-weekse cycli van carfilzomib op dagen één, acht en vijftien, lenalidomide op dagen één tot en met eenentwintig, dexamethason eens per week, en daratumumab eens per week tijdens de eerste twee cycli, eens per twee weken tijdens cycli drie tot en met zes, en op dag één van cycli zeven en acht. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met minimaal-residueel (MRD) negatieve ziekte in het beenmerg (sensitiviteit 10-5).

De mediane follow-up vanaf het begin van de behandeling was 20,3 maanden. MRD-negativiteit werd gezien in 29 van 42 patiënten (71%; 95%-bti 54-83). De mediane tijd tot MRD-negativiteit was zes cycli (range één tot acht). Objectieve respons werd gezien in 100%, en zeer goede partiële respons in 95%. Het één-jaars progressievrije overlevingspercentage was 98% (95%-bti 93-110) en het één jaars overall survival percentage was 100%. Graad 3 of 4 neutropenie werd gezien in twaalf patiënten (27%), rash in vier (9%), longinfectie in drie (7%), en verhoogd alanine-aminotransferase in twee (4%). Geen van de patiënten overleed.

De onderzoekers concluderen dat carfilzomib-lenalidomide-dexamethason-daratumumab zonder hoge dosering melfalan en autologe transplantatie resulteerde in hoge percentages patiënten met MRD-negativieit en goede PFS onder NDMM-patiënten.

1.Landgren O, Hultcrantz M, Diamond B et al. Safety and effectiveness of weekly carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone, and daratumumab combination therapy for patients with newly diagnosed multiple myeloma. The MANHATTAN nonrandomized clinical trial. JAMA Oncol 2021.0611

Summary: The nonrandomized MANHATTAN trial at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that among patients with newly diagnosed multiple myeloma, the combination of weekly carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone-daratumumab was associated with high rates of MRD negativity (71%). ORR rate was 100% and VPGR rate was 95%. The 1-year PFS was 98% and the 1-year OS was 100%. The therapy was deemed to be well tolerated.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren