Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Wereldwijde impact van beroepsgebonden blootstelling aan carcinogenen, 1990-2018


Er is geen duidelijkheid over de impact van blootstelling aan occupational carcinogens (OCs) op de maligniteitenbelasting op regionale, nationale en wereldschaal. Een cross-sectionele analyse op basis van de Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study heeft de blootstelling aan OCs in 195 landen over de periode van 1990 tot en met 2017 en de impact daarvan op de cancer burden in die landen geïnventariseerd. Dr. Meng Wang (Jiaotong Universiteit, Xi’an) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

De onderzoekers inventariseerden de blootstelling aan dertien OCs (arseen, asbest, benzeen, beryllium, cadmium, chroom, uitstoot van dieselmotoren, formaldehyde, nikkel, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, silica, zwavelzuur, en trichloorethyleen) die in verband worden gebracht met zeven typen maligniteiten. Blootstelling aan twaalf van deze dertien OCs nam toe tussen 1990 en 2018, met de sterkste toename voor uitstoot van dieselmotoren (+35,6%) en trichloorethyleen (+30,3%); alleen de blootstelling aan asbest nam af (-13,8%). In 2017 waren 319.000 cancer deaths en 6,42 miljoen disability-adjusted life years toe te schrijven aan de blootstelling aan alle OCs tezamen. De drie belangrijkste risicofactoren voor de maligniteitenbelasting waren asbest (71,8%), silica (15,4%), en uitstoot van dieselmotoren (5,6%). Maligniteiten van trachea, bronchus, en long waren verantwoordelijk voor 89% van de attributable cancer deaths, waarvan de meeste werden gezien in China, de Verenigde Staten, en Japan.

De onderzoekers concluderen dat er behoefte is aan toegenomen inspanning voor het terugdringen van de blootstelling aan OCs.

  • 1.Li N, Zhai Z, Zheng Y et al. Association of 13 occupational carcinogens in patients with cancer, individually and collectively, 1990-2017. JAMA Network Open 2021;4:e2037530

Summary: Analysis of data from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study for 195 countries found that exposure levels for 12 of 13 occupational carcinogens increased frin 1990 to 2017; only exposure to asbestos decreased. In 2017, all occupational carcinogens combined werd associated with 319,000 cancer deaths and 6.42 million disability-adjusted life years. China, the US, and Japan accounted for the largest number of attributable cancer deaths.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren