Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Wereldwijde trends in mammacarcinoom in vrouwen en mannen van 1990 tot en met 2017


Er is heterogeniteit in de incidentie van mammacarcinoom in verschillende landen, en ook in de incidentie van de ziekte in vrouwen vergeleken met mannen. Een analyse van de Global Burden of Disease 2017 database heeft wereldwijde trends in mammacarcinoom in vrouwen (FeBC) en mannen (MaBC) onderzocht. Dr. Pingming Fan (Medische Universiteit van Hainan, China) en collega’s publiceren de analyse online in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen 1990 en 2018 nam het jaarlijkse aantal nieuwe diagnosen FeBC toe van 870.200 tot 1.937.600, overeenkomend met een toename van de age-standardized incidence rate (ASR) van 39,2 per 100.000 tot 45,9 per 100.000. Significante toename van de FeBC-ASR werd gezien in 166 landen, met de sterkste toename in de Derde Wereld, en een afname in sommige geïndustrialiseerde landen waaronder de Verenigde Staten. Van MaBC nam het jaarlijkse aantal nieuwe diagnosen toe van 8.500 in 1990 tot 23.100 in 2017, overeenkomend met een toename van de ASR van 0,46 per 100.000 tot 0,61 per 100.000. De MaBC-ASR nam significant toe in 123 landen, zonder duidelijke topografische clusters.

De onderzoekers concluderen dat de incidentie van mammacarcinoom in de meeste landen in beide geslachten toenam, hoewel de epidemiologische kenmerken van de incidentie van FeBC en MaBC niet volledig overeenkwamen.

1.Chen Z, Xu L, Shi W et al. Trends of female and male breast cancer incidence at the global, regional, and national levels, 1990-2017. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of the Global Burden of Disease 2017 database found that breast cancer incidence rates are increasing in most countries in both sexes, although the epidemiological features were not completely shared between female breast cancer and male breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren