Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid en tolerabiliteit van chemotherapie voor vroeg mammacarcinoom in oudere vrouwen


Dr. Lee SchwartzbergOudere patiënten met vroeg-stadium mammacarcinoom (ESBC) zijn ondervertegenwoordigd in klinische studies. In de klinsiche praktijk krijgen oudere (vergeleken met jonger) ESBC-patiënten gewoonlijk minder-agressieve behandeling, en hebben hogere mortaliteit. Er zijn weinig studies gepubliceerd van de uitkomsten en toxiciteit van chemotherapie voor ESBC in oudere patiënten. Een studie van de University of Tennessee (Memphis) heeft real-world werkzaamheid en tolerabiliteit van chemotherapie voor ESBC in oudere patiënten (zeventig jaar en ouder) geïnventariseerd. Dr. Lee Schwartzberg en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen begin 2010 en eind 2016 werden in Memphis 1296 oudere vrouwen met ESBC behandeld, onder wie 229 chemotherapie kregen. Voortijdige discontinuering van de behandeling was noodzakelijk in 24%, doseringsreductie in 18%, en uitstel van doses in 27%. Ernstige, levensbedreigende, en letale toxiciteiten kwamen voor in 38%, 1,3%, en 2,2%. De één- en drie-jaars overall survival was 94% en 79%, de één- en drie-jaar ziektespecifieke overleving was 96% en 89%, en de één- en drie-jaars ziektevrije overleving was 95% en 82%. Anthracyclines werden het slechtst verdragen. Anti-HER2 therapie en slechtere perfomance status waren geassocieerd met ernstige toxiciteit. Leeftijd hoger dan tachtig jaar was geassocieerd met vroege discontinuering van de behandeling (OR 3,64; 95%-bti 1,34-9,83).

De onderzoekers concluderen dat chemotherapie effectief kan worden toegediend aan oudere patiënten met ESBC, en redelijk verdragen wordt.

1.Delgado-Ramos G, Nasir SS, Wang J, Schwartzberg LS. Real-world evaluation of effectiveness and tolerance of chemotherapy for early-stage breast cancer in older women. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A study at the University of Tennessee found that chemotherapy can be effectively delivered to older women (70 years and over) with early-stage breast cancer and is reasonably well tolerated.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren