Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van 36 Gy preoperatieve radiotherapie voor myxoïd liposarcoom


Prof. Rick HaasDe standaard preoperatieve radiotherapiedosering voor wekedelen sarcomen is 50 Gy. Radiotherapie kan geassocieerd zijn met morbiditeit, in het bijzonder wondcomplicaties. Er zijn aanwijzingen voor hogere radiosensiviteit van myxoïd liposarcoom vergeleken met andere subtypen. De multinationale fase 2 DOREMY-studie (‘dose reduction of preoperative radiotherapy in myxoid liposarcoma’) heeft de werkzaamheid van lagere dosering preoperatieve RT voor myxoïd liposarcoom geïnventariseerd. Prof. Rick Haas (NKI Amsterdam) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

DOREMY werd uitgevoerd in negen academische sarcoomcentra in Europa en de Verenigde Staten. De studie includeerde 44 mannen en 35 vrouwen (mediane leeftijd 45 jaar; IQR 39-65) met niet-metastatisch myxoïd liposarcoom van extremiteiten of romp. De patiënten kregen 36 Gy preoperatieve RT in dagelijkse fracties van 2 Gy, gevolgd door chirurgische resectie tenminste vier weken na voltooiing van de RT. Als korte-termijn surrogaat voor lokale controle werd gekozen voor centraal-beoordeelde pathologische respons als primair eindpunt, met als criterium voor werkzaamheid afname van het tumorvolume met tenminste 50% in tenminste 70% van de resectiespecimens.

Twee patiënten ondergingen geen resectie vanwege intercurrente metastatische ziekte. Extensieve pathologische respons werd gezien in 70 van 77 patiënten (91%; 95% highest probability density interval 83,8-96,4). Lokale controle werd gezien in 100% na mediaan 25 maanden follow-up. Het percentage patiënten met wondcomplicaties die interventie vereisten was 17%, en in 14% van de patiënten werden graad 2 of hoger toxiciteiten gezien. De progressievrije overleving was 97% na één jaar en 93% na drie jaar. De overall survival was 99% na één jaar en 95% na drie jaar.

De onderzoekers concluderen dat preoperatieve RT-dosering 36 Gy in dagelijkse fracties van 2 Gy voor myxoïd liposarcoom effectief en oncologisch veilig was en geassocieerd was met minder morbiditeit dan wat is gerapporteerd voor historische controles.

1.Lansu J, Bovée JVMG, Braam P et al. Dose reduction of preoperative radiotherapy in myxoid liposarcoma. A nonrandomized controlled trial. JAMA Oncol 2020.5865

Summary: The multinational DOREMY nonrandomized clinical trial found that a 36-Gy dose in once-daily 2-Gy fractions for nonmetastatic myxoid liposarcoma was effective and oncologically safe, and was associated with less morbidity than was seen in historical controls.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren