Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van ALK-remmers voor niet-long solide tumoren met ALK-rearrangement


Dr. Kan YonemoriRearrangement van het anaplastisch lymfoom kinase (ALK)-gen is een bekende driver van niet-kleincellig longcarcinoom. ALK-rearrangement is ook gezien in sommige andere typen tumoren. ALK-TKIs, zoals alectinib en crizotinib, zijn actief voor NSCLC met ALK-rearrangement. Een studie van het Nationaal Maligniteitencentrum in Tokio heeft werkzaamheid van alectinib en crizotinib voor niet-long zeldzame solide tumoren met ALK-rearrangement geïnventariseerd. Dr. Kan Yonemori en collega’s publiceren de studie in JCO Precision Oncology.1De studie includeerde zeven patiënten tumoren met ALK-rearrangement (drie met inflammatoire myofibroblastisch tumoren, en één met ALK-positieve histiocytose, histiocytisch sarcoom, osteosarcoom, en speekselklier-adenocarcinoom). Als initiële ALK-TKI kregen vijf patiënten alectinib en twee patiënten crizotinib. De objective response rate was 85,7% (95%-bti 44-97), inclusief twee complete responsen op alectinib. De mediane progressievrije overleving was 8,1 maanden.

De onderzoekers concluderen dat ALK-TKIs werkzaam waren voor niet-long solide tumoren met ALK-rearrangement.

1.Takeyasu Y, Okuma HS, Kojima Y et al. Impact or ALK inhibitors in patients with ALK-rearranged nonlung solid tumors. JCO Precision Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A study in Japan investigated the clinical efficacy of ALK-TKIs in nonlung rare tumors with ALK-rearrangement. Among seven patients the ORR was 85.7 % (95% CI 44-97). The median PFS was 8.1 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren