Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van anti-PD-1 therapie voor gevorderd NSCLC met BRAF-, HER2-, MET- of RET-veranderingen


Dr. Olivier BylickiDe werkzaamheid van immuuncheckpointremming voor niet-kleincellig longcarcinoom met moleculaire veranderingen is niet diepgaand onderzocht. Een retrospectieve analyse van real-world patiënten van Franse centra heeft de werkzaamheid en veiligheid bestudeerd van anti-PD-1 therapie voor gevorderd NSCLC met BRAF-, HER2-, of MET-mutatie of RET-translocatie. Dr. Olivier Bylicki (Hôpital d’Instruction des Armées Percy, Clamart) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Thoracic Oncology.1

De studie includeerde 107 patiënten van 21 centra. De gemiddelde leeftijd was 65,5 jaar; 37% waren never-smokers; 54% waren mannen; 93% van de patiënten hadden adenocarcinoom. Onder deze patiënten waren 44 met een BRAF-mutatie (26 V600), 23 met een HER2-mutatie, 30 met een MET-mutatie, en 9 met RET-translocatie. Onder de 45 patiënten met bekende PDL1-status hadden 34 expressie 1% of hoger. Voor de anti-PD-1 behandeling hadden de patiënten mediaan één eerdere lijn behandeling gekregen.

De response rate op anti-PD-1 behandeling was 26% onder de patiënten met BRAF-V600 mutatie, 33% onder patiënten met BRAF-nietV600 mutatie, 27% onder patiënten met HER2-mutatie, 38% onder patiënten met MET-mutatie, en 38% onder patiënten met RET-translocatie. De mediane duur van respons was 15,4 maanden. Anti-PD-1 behandeling resulteerde in het gehele cohort in mediane progressievrije overleving 4,7 maanden (95%-bti 2,3-7,4) en mediane overall survival 16,2 maanden (95%-bti 12,0-24,0). De mediane PFS was 3,0 maanden onder patiënten met PDL1-expressie lager dan 1% versus 4,3 maanden voor patiënten met hogere PDL1-expressie. De mediane OS in deze beide groepen was 13,3 en 35,2 maanden. Toxiciteiten werden gerapporteerd voor 26% van de patiënten; graad 3 of hoger toxiciteiten voor 10%.

De onderzoekers concluderen dat in real-world patiënten met gevorderd NSCLC met moleculaire veranderingen de werkzaamheid van anti-PD-1 therapie niet sterk verschilt van gerapporteerde activiteit voor niet-geselecteerd gevorderd NSCLC.

1.Guisier F, Dubos-Arvis C, Vinas F et al. Efficacy and safety of anti-PD-1 immunotherapy in patients with advanced non small cell lung cancer with BRAF, HER2, or MET mutation or RET-translocation. GFPC 01-2018. J Thor Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis of real-world patients in France found that efficacy of anti-PD-1 therapy for advanced NSCLC with BRAF, HER2, MET, or RET alterations was close to the efficacy reported for unselected NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren