Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccin in CLL-patiënten


Prof. Yair HerishanuPatiënten met chronische lymfocytische leukemie hebben een verhoogd risico van ernstige COVID-19 ziekte en mortaliteit. Een studie in Israël heeft de werkzaamheid van het BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccin in CLL patiënten geïnventariseerd. Prof. Yair Herishanu (Universiteit van Tel Aviv) en collega’s publiceren de studie in Blood.1

De studie includeerde 167 CLL-patiënten die twee doses van het vaccin kregen, met een interval van drie weken. Het responspercentage na de tweede dosis was 39,5%. Een vergelijking van 52 CLL-patiënten met 52 voor leeftijd en geslacht gematchte gezonde controlepersonen liet een significant verlaagde respons onder de patiënten zien (52% versus 100%; aOR 0,010; p<0.001). De respons was 79,2% onder patiënten in klinische remissie gevolgd door 55,2% onder behandelings-naïeve patiënten en 16% onder patiënten die actief behandeld werden op het moment van vaccinatie. Onafhankelijke voorspellers van respons waren in multivariate analyse jongere leeftijd, vrouwelijk geslacht, geen actieve behandeling, IgG niveau ≥ 550 mg/dl, and IgM niveau ≥ 40 mg/dl.

De onderzoekers concluderen dat de antilichaam-gemedieerde respons op het vaccin in CLL-patiënten sterk verlaagd was, en werd beïnvloed door ziekte-activiteit en behandeling.

1.Herishanu Y, Avivi I, Aharon A et al. Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood 2021011568

Summary: A study in Israel investigated the efficacy of the BNT162b2 mRNA vaccine in patients with CLL. The antibody-mediated response was markedly impaired in patients compared with age- and sex-matched healthy controls.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren