Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van combinatie van ICI plus TKI als eerste- of laterelijns behandeling voor mRCC


Dr. Ming YinCombinaties van immuuncheckpointremmers (ICIs) en tyrosinekinaseremmers (TKIs) zijn nieuwe eerstelijns standaard-behandelingen voor metastatisch niercelcarcinoom (mRCC). De werkzaamheid van de combinaties als tweede- of laterelijns behandeling is niet goed bekend. Een retrospectieve studie van The Ohio State University (Columbus) en de University of Washington (Seattle) heeft werkzaamheid van ICI plus TKI in verschillende lijnen van de behandeling voor mRCC geïnventariseerd. Dr. Ming Yin (OSU) en collega’s publiceren de studie in Cancer Medicine.1

De studie includeerde 85 volwassen patiënten die een combinatie van een ICI plus een TKI kregen voor mRCC. De ICIs waren pembrolizumab, nivolumab, avelumab, en nivolumab-ipilimumab, en de concurrente TKIs waren sunitinib, axitinib, pazopanib, lenvatinib, en cabozantinib. Objectieve responsen werden gezien in dertig van 79 patiënten met meetbare ziekte (ORR 38%) en de mediane progressievrije overleving was 11,6 maanden.

Drieëndertig patiënten kregen de combinatie als eerstelijns behandeling, zestien als tweedelijns behandeling, zestien als derdelijns behandeling, en twintig als vierde- of laterelijns behandeling. De ORRs namen af met toenemende lijn van behandeling (56,7%; 37,5%; 21,4%; en 21,0%), en de mediane PFS was 15,2 maanden; 14,2 maanden; 10,1 maanden; en 6,8 maanden. In tweede en latere lijn was de combinatie ICI-TKI meer werkzaam in patiënten die eerder alleen ICI hadden gekregen (ORR 50%; mediane PFS 9,1 maanden) dan in patiënten die eerder al een ICI-TKI combinatie hadden gekregen (ORR 20%, mediane PFS 5,5 maanden). Tweede- of laterelijns ICI-TKI combinatie werd verdragen met graad 3 of hoger adverse events in 25 van 52 patiënten (48%).

1.Yang Y, Psutka SP, Parikh AB et al. Combining immune checkpoint inhibition plus tyrosine kinase inhibition as first and subsequent treatments for metastatic renal cell carcinoma. Cancer Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at The Ohio State University (Columbus) and University of Washington (Seattle) found that ICI-TKI combination therapy was feasible and safe beyond first-line setting. Prior treatment appeared to impact efficacy but had a lesser impact on safety or tolerability.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren