Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van duvelisib na progressie van CLL of SLL op ofatumumab

(0)2020-01-22 15:00   ( Nieuws )

Dr. Matthew DavidsDe multinationale fase 3-studie DUO randomiseerde patiënten met recidiverend of refractair CLL of SLL naar de PI3K-δ,γ remmer duvelisib of het CD20-gerichte monoklonaal antilichaam ofatumumab. In 2018 is gepubliceerd dat de mediane progressievrije overleving significant beter was met duvelisib dan met ofatumumab (13,3 maanden versus 9,9 maanden; HR 0,52; p<0,001). De ofatumumab-patiënten in de studie kregen na progressie crossover naar duvelisib aangeboden in de DUO Crossover Extension Study. Dr. Matthew Davids (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de crossover-studie nu online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 90 patiënten met radiografisch bevestigde progressie na ofatumumab-behandeling. In DUO hadden deze patiënten op ofatumumab een objective response rate van 29% gehad, met een mediane duration of response van 10,4 maanden, en een mediane PFS van 9,4 maanden. In de crossover-studie kregen de patiënten duvelisib 25 mg tweemaal daags tot progressie of intolerantie optrad. Het primaire eindpunt van de studie was lokaal-beoordeelde ORR. Deze bedroeg 77% (69 van 90 patiënten) met een mDOR van 14,9 maanden en een mPFS van 15,9 maanden. Vergelijkbare uitkomsten werden gezien in patiënten met del(17)p en/of TP53-mutaties. De meest frequente any grade respectievelijk graad 3/4 TRAEs waren diarree (47%/23%), neutropenie (26%/23%), pyrexie (24%/4%), huidreacties (23%/4%), en trombocytopenie (10%/6%).

De onderzoekers concluderen dat duvelisib een hanteerbaar veiligheidsprofiel had en een hoge ORR met lange DOR induceerde in R/R CLL/SLL na progressie op ofatumumab.

1.Davids MS, Kuss BJ, Hillmen P et al. Efficacy and safety of duvelisib following disease progression on ofatumumab in patients with relapsed/refractory CLL or SLL in the DUO Crossover Extension Study. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: The DUO Crossover Extension Study found high response rates with good durability and a manageable safety profile of duvelisib for R/R CLL/SLL after progression on ofatumumab.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren