Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van fulvestrant-palbociclib voor zwaar-voorbehandeld HR-positief HER2-negatief MBC


Prof. Thierry PetitIn het kader van een temporary authorization of use (TAU)-programma zijn in Frankrijk 77 zwaar-voorbehandelde patiënten met HR-positief HER2-negatief metastatisch mammacarcinoom (MBC) behandeld met de combinatie fulvestrant-palbociclib. Een retrospectieve analyse van Centre Paul Strauss (Straatsburg) heeft de werkzaamheid van de combinatie in het programma geïnventariseerd. Prof. Thierry Petit en collega’s publiceren de analyse online in Breast Cancer Research and Treatment.1

Het mediane aantal eerdere behandelingen voor metastatische ziekte was vier. De meerderheid van de patiënten (n=48; 62,3%) was eerder behandeld met everolimus. De combinatie fulvestrant-palbociclib resulteerde in complete respons in drie patiënten en partiële respons in twintig patiënten (ORR 30%), en stabiele ziekte in zesentwintig patiënten (CBR 64%). De mediane follow-up was 14 maanden. De mediane progressievrije overleving met fulvestrant-palbociclib was 7,6 maanden. De mediane PFS was significant (p<0,0001) invers geassocieerd met het aantal eerdere lijnen behandeling in de metastatische setting. De mediane PFS was 5,5 maanden in patiënten die eerder progressie hadden doorgemaakt op everolimus vergeleken met 9,3 maanden in de niet-eerder met everolimus behandelde subgroep. De PFS was niet geassocieerd met de leeftijd van de patiënten. De mediane overall survival werd niet bereikt.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van fulvestrant en palbociclib aanmerkelijke werkzaamheid had voor zwaar-voorbehandeld HR-positief HER2-negatief MBC.

1.Herrscher H, Velten M, Leblanc J et al. Fulvestrant and palbociclib combination in heavily pretreated hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis of a temporary authorization of use program of the combination of fulvestrant and palbociclib for heavily pretreated HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer found an appreciable efficacy (median PFS 7.6 months; median OS not reached during median 14 months of follow-up).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren