Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van verschillende typen chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC na progressie op EGFR-TKIs


Prof. Anne-Marie DingemansOnder patiënten met EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom is na progressie op EGFR-TKIs chemotherapie de standaard-behandeling. Een retrospectieve studie in het Erasmus MC en het NKI heeft werkzaamheid van verschillende typen chemotherapie in deze setting vergeleken. Prof. Anne-Marie Dingemans (Erasmus MC) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1De studie includeerde achtereenvolgende patiënten die na progressie op EGFR-TKIS in de twee centra chemotherapie kregen. De onderzoekers identificeerden 171 lijnen chemotherapie: platina-pemetrexed (PP; n=95), carboplatine-paclitaxel-bevacizumab-atezolizumab (CPBA; n=32), paclitaxel-bevacizumab (PB; n=36), en carboplatine-paclitaxel-bevacizumab (CPB; n=8). Van deze 171 lijnen werden 106 gegeven als eerste lijn na de EGFR-TKI. De mediane PFS was niet significant verschillend (p=0,50) tussen de eerstelijns regimes. De langste mediane PFS werd gezien met PP (5,2 maanden; 95%-bti 4,5-5,9) en CPBA (5,9; 3,8-89). De meerderheid van de patiënten in de PB groep (n=32) kreeg dit regime in tweede of latere lijn, met mediane PFS 4,9 maanden (95%-bti 3,3-3,6). De mediane OS met eerstelijns regimes was 15,3 maanden (95%-bti 11,6-18,9) zonder significante verschillen tussen de regimes (p=0,85).

De onderzoekers concluderen patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC na progressie op EGFR-TKIs substantieel profijt hebben met verschillende chemotherapieregimes.

1.Steendam CMJ, Ernst SM, Badrising SK et al. Chemotherapy for patients with EGFR-mutated NSCLC after progression on EGFR-TKI’s: exploration of efficacy of unselected treatment in a multicenter cohort study. Lung Cancer 2023.107248

Summary: A retrospective study in The Netherlands found that after progression on EGFR-TKIs, patients with EGFR-mutated NSCLC had substantial benefit from various chemotherapy regimes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren