Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Zes-jaars follow-up van adjuvant pertuzumab plus trastuzumab voor vroeg HER2-positief mammacarcinoom

(0)2021-02-05 16:00   ( Nieuws )

Prof. Martine PiccartDe multinationale fase 3-studie APHINITY randomiseerde 4805 patiënten met klierpositief of hoog-risico kliernegatief HER2-positief resectabel mammacarcinoom 1:1 naar standaard adjuvante chemotherapie plus één jaar trastuzumab, plus pertuzumab of placebo. In 2017 is gepubliceerd dat na mediaan 45 maanden follow-up het percentage patiënten zonder invasieve ziekte significant hoger was in de pertuzumabgroep dan in de placebogroep (HR 0,81; p=0,045). Prof. Martine Piccart (Institut Jules Bordet, Brussel) en collega’s publiceren nu in het Journal of Clinical Oncology een update van de studie na mediaan 74 maanden follow-up.1

Na zes jaar follow-up waren in de pertuzumabgroep 125 patiënten (5,2%) overleden, versus 147 (6,1%) in de placebogroep (HR 0,85; p=0,17). De invasieve-ziektevrije overleving (IDFS) na 508 gebeurtenissen was 91% versus 88% (HR 0,76; 95%-bti 0,64-0,91). In de groep patiënten met klierpositieve ziekte was de zes-jaars IDFS 88% versus 83% (HR 0,72; 95%-bti 0,59-0,87), maar er was geen IDFS-profijt van toevoegen van pertuzumab in de groep patiënten met kliernegatieve ziekte. In de groep patiënten met HR-positieve ziekte was er een significant IDFS-profijt van toevoegen van pertuzumab (HR 0,73; 95%-bti 0,59-0,92); het profijt was niet statistisch significant in de groep patiënten met HR-negatieve ziekte (HR 0,83; 95%-bti 0,63-1,10). Primaire cardiale gebeurtenissen kwamen voor in minder dan 1% van de patiënten in beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat de analyse het IDFS-profijt van toevoegen van pertuzumab aan standaard adjuvante chemotherapie plus trastuzumab bevestigt voor patiënten met klierpositief HER2-positief vroeg-stadium mammacarcinoom. Langere follow-up is vereist om het overall survival profijt te kunnen beoordelen.

1.Piccart M, Procter M, Fumagalli D et al. Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2-positive breast cancer in the APHINITY trial: 6 years’ follow-up. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Six-years follow-up of the multinational phase 3 APHINITY trial confirmed the IDFS benefit from adding pertuzumab to standard adjuvant chemotherapy plus trastuzumab for patients with node-positive HER2-positive early breast cancer. Longer follow-up is needed to fully assess overall survival benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren