Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ziekenhuisvariatie in behandeling en overleving van gevorderd melanoom in Nederland


Prof. Michel WoutersIn het afgelopen decennium is systemische behandeling voor metastatisch melanoom aanzienlijk veranderd, onder meer met introductie van immuuncheckpointremmers en gerichte behandelingen. Een analyse van gegevens in het Dutch Melanoma Treatment Registry heeft de twee-jaars overleving van gevorderd melanoom (niet-resectabel stadium IIIC of stadium IV) in de veertien Nederlandse melanoomcentra en variatie tussen de centra over de periode begin 2013 tot eind 2017 geïnventariseerd. Prof. Michel Wouters (NKI) en collega’s publiceren de analyse in Cancers.1

In de studieperiode werden in totaal 3820 patiënten gediagnostiseerd, met centrumvolume uiteenlopend van 110 tot 955. De mediane leeftijd was 64 jaar, en 84,8% van de patiënten hadden ECOG performance status 0 of 1. De twee-jaars overlevingspercentages namen toe van 29% voor patiënten met diagnose in 2013 tot 44% voor patiënten met diagnose in 2017. Voor patiënten met diagnose in 2013 was er geen verschil in twee-jaars overleving tussen de centra. Voor patiënten met diagnose in 2014 en 2015 waren er significante verschillen in twee-jaars overleving tussen centra, die ten dele konden worden verklaard uit verschillen in gebruik van nieuwe systemische behandelingen. Vanaf 2016 waren er geen significante verschillen in overleving tussen de centra.

De onderzoekers concluderen dat de analyse de toegevoegde waarde laat zien van kwaliteitsmonitoring met een nationaal register dat studie van variatie tussen centra mogelijk maakt.

1.Van Breeschoten J, van den Eertwegh AJM, de Wreede LC et al. Hospital variation in cancer treatments and survival outcomes of advanced melanoma patients: nationwide quality assurance in The Netherlands. Cancers 2021;13:5077

Summary: Analysis of data in the Dutch Melanoma Treatment Registry found that among 3820 patients with a diagnosis of unresectable stage IIIC/IV melanoma between 2013 and 2017, significant center variation in 2-year survival was seen for patients diagnosed in 2014 and 2015, partly explained by differences in use of new systemic therapies. For patients diagnosed in 2013 and from 2016 onwards, no significant variation between centers existed.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren