Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ziekte van Crohn als risicofactor voor colorectaalcarcinoom

(0)2020-02-16 16:00   ( Nieuws )

Dr. Ola OlénIn oudere studies is gezien dat de ziekte van Crohn (CrD) een risicofactor was voor colorectaalcarcinoom (CRC). Deze studies hadden betrekking op oudere behandelingen en surveillance-strategieën. Een bevolkings-gebaseerde cohortstudie in Denemarken en Zweden heeft de contemporaine associatie tusssen CrD en CRC onderzocht. Dr. Ola Olén (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.1

De onderzoekers identificeerden CrD-patiënten in Denemarken (n=13.056 tussen begin 1977 en eind 2011) en in Zweden (n=33.979 tussen begin 1969 en eind 2017) en zochten voor iedere patiënt tien IBD-vrije controlepersonen gematcht voor geslacht, leeftijd, kalenderjaar, en woonplaats (n=463.187). Het primaire eindpunt van de studie was CRC-specifief overlijden. Dit trof 296 personen in het CrD-cohort (0,47 per 1000 persoonsjaren) versus 1968 personen in het controlecohort (0,31 per 1000 persoonsjaren), overeenkomend met een gecorrigeerd HR van 1,74 (95%-bti 1,54-1,96). Een secundair eindpunt was incidentie van CRC. Deze bedroeg 0,82 per 1000 persoonsjaren in het CrD-cohort versus 0,64 per 1000 persoonsjaren in het controlecohort, overeenkomend met een gecorrigeerd HR van 1,40 (95%-bti 1,27-1,53). Patiënten met CRC in het CrD-cohort hadden na correctie voor CRC-stadium bij diagnose een hogere CRC-specifiek mortaliteit dan patiënten met CRC in het controlecohort (HR 1,42; 95%-bti 1,16-1,75). CRC-stadium bij diagnose verschilde niet significant tussen beide groepen (p=0,27).

De onderzoekers concluderen dat CrD-patiënten een verhoogd risico hadden van CRC-diagnose en CRC-overlijden, en dat patiënten met CRC en CrD hogere CRC-specifieke mortaliteit hadden dan patiënten met CRC zonder CrD.

1.Olén O, Erichsen R, Sachs MC et al. Colorectal cancer in Crohn’s diseasse: a Scandinavina population=base cohort study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; epub ahead of print

Summary: A population-based cohort study in Denmark and Sweden found that patients with Crohn’s diease were at increased risk of CRC diagnosis and CRC death. Patients with Crohn’s disease and CRC had higher mortality than CRC patients without Crohn’s disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren