Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ziektelast is van invloed op uitkomsten van commercieel tisagenlecleucel voor B-ALL in CAYAs


Dr. Liora SchultzTisagenlecleucel is een CD19-specifieke CAR T-celtherapie. De FDA heeft tisagenlecleucel goedgekeurd voor behandeling van recidiverend of refractair (R/R) B-ALL in kinderen, adolescenten, en jongvolwassenen (CAYAs). Een retrospectieve analyse van CAYA B-ALL patiënten van vijftien Amerikaanse centra die behandeld werden met commercieel tisagenlecleucel (Novartis) heeft klinische uitkomsten van de behandeling geïnventariseerd. Dr. Liora Schultz (Stanford University) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De analyse includeerde 200 patiënten die evalueerbaar waren voor respons en 185 patiënten die evalueerbaar waren voor overleving en toxiciteit. Complete respons in de werd gezien in 85% van de patiënten die infusie hadden ondergaan (95%-bti 79-89). Met mediaan 335 dagen follow-up was het twaalf-maands gebeurtenisvrije overlevingspercentage 50% en het twaalf-maands overall survival percentage 72%. Onder de patiënten had 48% voor infusie lage ziektelast (<5% beenmergblasten, geen CNS3, geen andere extramedullaire ziekte) of niet-detecteerbare ziekte. Patiënten met pre-infusie hoge ziektelast hadden slechtere 12-maands EFS (31%) en OS (58%) dan patiënten met lage ziektelast (70% respectievelijk 85%) en patiënten met niet-detecteerbare ziekte (72% respectievelijk 95%; p<0,0001 voor zowel EFS als OS). Graad 3 of hoger cytokine release syndrome werd gezien in 21% van alle patiënten en 35% van de patiënten met hoge ziektelast; graad 3 of hoger neurotoxiciteit werd gezien in 7% van alle patiënten en 9% van de patiënten met hoge ziektelast.

De onderzoekers concluderen dat commercieel tisagenlecleucel werkzaam was en verdragen werd door CAYA-patiënten met R/R B-ALL. Ziektelast voorafgaand aan de behandeling was van invloed op de uitkomsten.

1.Schultz LM, Baggott C, Prabhu S et al. Disease burden affects outcomes in pediatric and young adult B-cell lymphoblastic leukemia after commercial tisagenlecleucel: a pediatric real-world chimeric antigen receptor consortium report. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Multicenter retrospective analysis of pediatric, adolescent and young adult R/R B-ALL patients found that commercial tisagelecleucel was efficacious and was tolerated. High disease burden prior to infusion was associated with inferior event-free and overall survival, and with increased toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren