Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Fase 1-studie van avelumab plus cabozantanib voor nieuw-gediagnostiseerd metastatisch heldercellig niercelcarcinoom (0)
2023-03-26 12:00   ( Nieuws )
Tags:  mccRCC avelumab plus cabozantinib
Dr. Benjamin MaughanDe combinatie van immuuntherapie met gerichte therapie is de standaard eerstelijns behandeling voor patiënten met metastatisch heldercellig niercelcarcinoom (mccRCC). Een fase 1-studie van de University of Utah (Salt Lake City) evalueerde de combinatie van de PD-L1 blokker avelumab en de tyrosinekinaseremmer cabozantinib voor nieuw-gediagnostiseerd mccRCC. Dr. Benjamin Maughan en collega’s publiceren de studie in The Oncologist.1

De studie includeerde twaalf patiënten die intraveneus avelumab 10 mg/kg iedere twee weken kregen, en in een 3+3 doseringsescalatie schema oraal cabozantinib 20 (n=3), 40 (n=3), of 60 mg (n=6) eenmaals daags. Vier van de patiënten hadden IMDC gunstig-risico ziekten, zes hadden intermediair-risico ziekte, en twee hadden slecht-risico ziekte. Er waren geen directe doseringslimiterende toxiciteiten, maar late treatment-related adverse events werden gezien in zes patiënten, onder wie vijf van zes patiënten in het cabozantinib 60-mg doseringscohort. Immuun-gerelateerde bijwerkingen werden gezien in elf patiënten, waaronder vermoeidheid in vier, diarree in vier, maculopalpulaire rash in drie, en hand-voetsyndroom in drie. Objectieve respons werd gezien in zes patiënten (ORR 50%) onder wie één met complete respons en vijf met partiële respons. Ziektecontrole werd gezien in elf patiënten (DCR 92%). Het radiologisch progressievrij-overlevingspercentage was 67,7% na zes maanden en 33,5% na twaalf maanden.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met mccRCC de combinatie van avelumab en cabozantinib veilig is en klinische activiteit had. De RP2D van cabozantinib is 40 mg eenmaal daags.

1.Li H, Sahu KK, Brundage J et al. Phase I trial of combination therapy with avelumab and cabozantinib in patients with newly diagnosed metastatic clear cell renal cell carcinoma. The Oncologist 2023; epub ahead of print

Summary: A phase 1 trial at the University of Utah (Salt Lake City) found that among patients with newly diagnosed metastatic clear cell renal cell cancer, the combination of avelumab and cabozantinib was safe and showed preliminary clinical activity.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Retrospectieve studie van TACE plus sunitinib versus alleen sunitinib voor niet-resectabel gevorderd niercelcarcinoom (0)
2023-03-25 16:00   ( Nieuws )
Tags:  unresectable advanced RCC TACE plus sunitinib versus sunitinib alone
Conventionele chemoradiotherapie is niet geassocieerd met verbetering van de uitkomsten van patiënten met niercelcarcinoom (RCC). Een retrospectieve studie in het Unie-ziekenhuis van de Universiteit van Wetenschap en Technologie (Wuhan, China) heeft uitkomsten vergeleken van transarteriële chemo-embolisatie (TACE) plus sunitinib versus alleen sunitinib voor niet-resectabel gevorderd RCC. Dr. Xiangwen Xia en collega’s publiceren de studie in BMC Cancer.1

De studie includeerde 98 patiënten die tussen begin 2015 en eind 2018 in het ziekenhuis werden behandeld. Onder deze patiënten waren er 47 die TACE plus sunitinib kregen en 51 die alleen sunitinib kregen. In deze twee groepen werd complete respons gezien in 8,5% versus 0; partiële respons in 57,7% versus 39,2%; stabiele ziekte in 19,1% versus 27,5%; en progressieve ziekte in 14,9% versus 33,3%. De ORR was 66,0% versus 39,2%. Deze figuur toont de progressievrije overleving in de twee groepen, en deze figuur toont de overall survival. De incidentie van abdominale pijn (55,3% versus 13,%), koorts (61,7% versus 7,8%), en braken (40,4% versus 19,6%) was hoger met TACE plus sunitinib dan met alleen sunitinib.

De onderzoekers concluderen dat TACE plus sunitinib een veilige en effectieve behandeling was voor niet-resectabel gevorderd RCC.

1.Lu H, Ye Q, Zheng C et al. Efficacy and safety analysis of TACE + sunitinib vs. sunitinib in the treatment of unresectable advanced renal cell carcinoma: a retrospective study. BMC Cancer 2023;23:270

Summary: A retrospective study at the Union Hospital of the University of Science and Technology (Wuhan, China) found that among patients with unresectable advanced renal cell carcinoma, TACE plus sunitinib resulted in higher response rates and longer progression-free and overall survival when compared with sunitinib alone.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Impact van duur van neoadjuvante chemotherapie en CA19-9 normalisering op overleving in gelokaliseerd PDAC (0)
2023-03-25 14:30   ( Nieuws )
Tags:  localized pancreatic ductal adenocarcinoma NACT CA19-9
Prof. Susan TsaiDe optimale duur van neoadjuvante chemotherapie (NACT) voor gelokaliseerd pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) is niet duidelijk. Een retrospectieve studie van het Medical College of Wisconsin (Milwaukee) heeft de prognostische betekenis geïnventariseerd van duur van NACT en normalisatie van CA19-9 na NACT in patiënten die NACT en radiochemotherapie met curatieve intentie kregen voor resectabel of borderline resectabel PDAC. Prof. Susan Tsai en collega’s publiceren de studie in het Journal of Surgical Oncology.1


De studie includeerde 171 patiënten, onder wie 83 die twee maanden NACT kregen en 88 die vier maanden NACT kregen. Na voltooiing van NACT werd CA19-9 normalisering gezien in 56 patiënten (33%) en persistent verhoogd CA19-9 in 115 patiënten (67%). Onder de 125 patiënten die succesvolle chirurgie ondergingen hadden 73 (58%) postoperatief genormaliseerd CA19-9. De duur van NACT was niet geassocieerd met overall survival, terwijl CA19-9 normalisering na NACT (ongeacht de duur) geassocieerd was met verbetering van de OS (HR 0,56; p=0,02). Adjuvant chemotherapie was geassocieerd met verbetering van de OS onder patiënten zonder CA19-9 normalisering na NACT (HR 0,42; p=0,02) maar niet onder patiënten met genormaliseerd CA19-9 na NACT.

De onderzoekers concluderen dat CA19-9 normalisering na NACT een klinisch significant eindpunt is van de behandeling. Patiënten zonder CA19-9 normalisering hebben additionele behandeling nodig.

1.Thalji S, Aldakkak M, Christians KK et al. Neoadjuvant chemotherapy for pancreatic cancer: quality of quantity. J Surg Oncol 2023.27265

Summary: A retrospective study at the Medical College of Wisconsin (Milwaukee) found that among PDAC patients CA19-9 after neoadjuvant chemotherapy was associated with longer overall survival, regardless of the duration of neoadjuvant chemotherapy.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 3-studie van niraparib en abirateronacetaat voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (0)
2023-03-25 13:00   ( Nieuws )
Tags:  MAGNITUDE trial mCRPC niraparib and abiraterone acetate
Prof. Kim ChiMetastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) is met de momenteel beschikbare standaard-behandelingen een letale ziekte. Veranderingen in genen voor homologous recombination repair (HRR), waaronder BRCA1/2-veranderingen, kunnen maligne cellen gevoelig maken voor PARP-remming, die in combinatie met remming van de androgeenreceptorsignalering de uitkomsten zou kunnen verbeteren onder patiënten met mCRPC. De multinationale fase-3 MAGNITUDE studie heeft deze hypothese getoetst. Prof. Kim Chi (University of British Columbia, Vancouver, Canada) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde niet-eerder behandelde mCRPC-patiënten (18 jaar of ouder; ECOG PS 0 of 1) met (HRR+; n=423) of zonder (HRR-; n=247) vooraf vastgestelde HRR-geassocieerde genveranderingen. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar niraparib plus abirateronacetaat plus prednison (AAP) of placebo plus AAP. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde radiografische progressievrije overleving (rPFS) in de subgroep met BRCA1/2-veranderingen. De rPFS onder alle HRR+ patiënten was een secundair eindpunt.

De figuur laat zien dat zowel onder de patiënten met BRCA1/2 veranderingen als onder alle HRR+ patiënten de rPFS significant langer was met niraparib plus AAP dan met placebo plus AAP; zowel centraal beoordeeld als beoordeeld door de lokale onderzoekers. Ook voor de andere secundaire eindpunten tijd tot symptomatische progressie en tijd tot start van cytotoxische chemotherapie waren de resultaten significant beter met niraparib plus AAP dan met placebo plus AAP. In het HRR- cohort (niraparib plus AAP; n=117; placebo plus AAP; n-116) was er geen significant verschil tussen beide groepen voor het composiet-eindpunt tijd tot PSA-progressie en/of rPFS (HR 1,09; p=0,66). Niraparib plus AAP werd verdragen, met anemie en hypertensie als meest-gerapporteerde graad 3 of hoger adverse events.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van niraparib aan AAP resulteerde in significante verlenging van rPFS onder HRR+ mCRPC-patiënten.

1.Chi KN, Rathkopf D, Smith MR et al. Niraparib and abiraterone acetate for metastatic castration-resistant prostate cancer. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 MAGNITUDE trial prospectively enrolled previously untreated mCRPC patients in two cohorts on the basis of HRR biomarker status, and compared the efficacy and safety of niraparib plus abiraterone acetate plus prednisone (AAP) versus placebo plus AAP. Among the HRR+ patients, the radiographic progression-free survival was significantly longer with niraparib plus AAP compared with placebo plus AAP.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Toevoegen van liposomaal irinotecan aan tweedelijns fluorouracil-leucovorine voor metastatisch galwegcarcinoom (0)
2023-03-24 16:00   ( Nieuws )
Tags:  NIFTY trial mBTC naI-IRI plus FU and LV
Dr. Changhoon YooDe gerandomiseerde fase 2b NIFTY-studie, in vijf tertiaire centra in Zuid-Korea, randomiseerde patiënten met metastatisch galwegcarcinoom (mBTC) na progressie op eerstelijns gemcitabine-cisplatine naar liposomaal irinotecan (nal-IRI) plus fluorouracil en leucovorine (FU-LV) of alleen FU-LV. In 2021 is gepubliceerd dat met mediaan 11,8 maanden follow-up de geblindeerd centraal-beoordeelde progressievrije overleving significant langer was in de nal-IRI plus FU-LV groep dan in de alleen FU-LV groep (mediaan 7,1 versus 1,4 maanden; HR 0,56; p=0,0019). Dr. Changhoon Yoo (Asan Medisch Centrum, Seoel) en collega’s publiceren nu in JAMA Oncology resultaten van de studie met 1,3 jaar langere follow-up en met beoordeling door drie nieuwe radiologen.1

De studie includeerde 88 patiënten in de nal-IRI plus FU-LV groep en 86 patiënten in de alleen FU-LV groep. In de nu gepubliceerde analyse was de mediane geblindeerd centraal-beoordeelde PFS 4,2 maanden met nal-IRI plus FU-LV versus 1,7 maanden met alleen FU-LV (HR 0,61; p=0,004). Het discordantiepercentage met betrekking tot moment van tumorprogressie tussen centrale en lokale beoordelling was 17,8% (versus 30% in de eerdere publicatie). De mediane overall survival was 8,6 maanden met nal-IRI plus FU-LV versus 5,3 maanden met alleen FU-LV (HR 0,68; p=0,02). De PFS- en OS-winst met toevoegen van nal-IRI aan FU-LV werd gezien in alle onderscheiden subgroepen.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met mBTC toevoegen van nal-IRI aan tweedelijns FU-LV resulteerde in significant verlenging van PFS en OS. De mediane PFS was bij herbeoordeling korter dan voorheen gerapporteerd is (visual abstract).

1.Hyung J, Kim I, Kim K-p et al. Treatment with liposomal irinotecan plus fluorouracil and leucovorin for patients with previously treated metastatic biliary tract cancer. The phasse 2b NIFTY randomized clinical trial. JAMA Oncol 2023.0016

Summary: The phase 2b NIFTY trial, in five centers in South Korea, randomized patients with metastatic biliary tract cancer (mBTC) after progression on first-line gemcitabine plus cisplatin to liposomal irinotecan (nal-IRI) plus fluorouracil-leucovorin (FU-LV) or FU-LV alone. Addition of nal-IRI to FU-LV was associated with significantly improved progression-free survival and overall survival.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Alternatieve doseringen van exemestaan voor ER-positief postmenopauzaal mammacarcinoom (0)
2023-03-24 14:30   ( Nieuws )
Tags:  ER-positive breast cancer in postmenopausal women exemestane dose regimens
Dr. Bernardo BonanniGebruik van aromataseremmers verlaagt de incidentie van mammacarcinoom in vrouwen met een hoog risico, maar het gebruik in de preventieve setting en compliantie in de adjuvante setting worden verlaagd door ongunstige bijwerkingen. Een multinationale gerandomiseerde fase 2b-studie heeft alternatieve doseringsregimes van exemestaan voor postmenopauzale patiënten met stadum 0 tot en met II ER-positief mammacarcinoom geëvalueerd. Dr. Bernardo Bonanni (Istituto Europeo di Oncologia, Milaan) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde patiënten die vier tot zes weken voorafgaand aan de chirurgie 1:1:1 werden gerandomiseerd naar exemestaan 25 mg eenmaal daags (n=55), driemaal per week (n=56), of eenmaal per week (n=60). Het primaire eindpunt van de studie was least square mean percentage verandering in de serumgehalten van oestradiol tussen baseline en laatste bezoek voorafgaand aan de chirurgie. Deze bedroeg -89% in de eenmaal-daagse groep versus -85% in de driemaal-per-week groep. Onder de compliante patiënten (n=153) was het verschil tussen beide groepen 2,0% (p voor noninferioriteit =0,02). In de eenmaal-per-week groep was de verandering -60%. Ki-67 nam af met 7,5% in de eenmaal-daagse groep; 5,0% in de driemaal-per-week groep; en 4,0% in de eenmaal- per-week groep (verschillen niet significant). Adverse events waren niet significant verschillend tussen de groepen.

De onderzoekers concluderen dat exemestaan 25 mg driemaal per week onder compliante patiënten niet-inferieur was aan exemestaan 25 mg eenmaal daags voor het eindpunt verlaging van serumgehalte van oestradiol (visual abstract).

1.Serrano D, Gandini S, Thomas P et al. Efficacy of alternative dose regimens of exemestane in postmenopausal women with stage 0 to II estrogen receptor-positive breast cancer. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2023.0089

Summary: A multinational randomized phase 2b study evaluated change in serum estradiol with exemestane 25 mg once daily versus three times weekly versus once weekly. Among compliant patients, the change in the three times weekly group was noninferior to the change in the once daily group, whereas the once-weekly schedule was less effective.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Overall survival met nivolumab plus relatlimab voor gevorderd melanoom (0)
2023-03-24 13:00   ( Nieuws )
Tags:  RELATIVITY-047 trial advanced melanoma nivolumab plus relatlimab
Prof. Georgina LongDe multinationale fase 2-3 studie RELATIVITY-047 randomiseerde patiënten met gevorderd melanoom 1:1 naar het LAG-3 blokkerende antilichaam relatlimab plus het PD-1 blokkerende antilichaam nivolumab (n=355) of alleen nivolumab (n=359). Vorig jaar is gepubliceerd dat met mediaan 13,2 maanden follow-up de progressievrije overleving (primair eindpunt) significant langer was in de relatlimab-nivolumabgroep dan in de alleen-nivolumabgroep (mediaan 10,1 versus 4,6 maanden; HR 0,75; p=0,006). Prof. Georgina Long (Melanoma Institute Australia, Sydney) en collega’s publiceren nu in NEJM Evidence een update van de PFS en een eerste analyse van de overall survival in de studie.1Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 19,3 maanden. De figuur laat PFS en OS zien. De mediane PFS was niet anders dan in het eerdere rapport (10,2 versus 4,6 maanden; HR 0,78; 95%-bti 0,64-0,94). De mediane OS werd niet-bereikt in de relatlimab-nivolumabgroep en was 34,1 maanden in de alleen-nivolumabgroep (HR 0,80; p=0,059). De overall response rate was 43,1% in de combinatiegroep versus 32,6% in de nivolumabgroep. Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in 21,1% van de patiënten in de combinatiegroep versus 11,1% van de patiënten in de nivolumabgroep.

De onderzoekers concluderen dat met langere follow-up het PFS-voordeel met de combinatie versus nivolumab monotherapie behouden bleef. De OS was niet significant beter met de combinatie. Graad 3 of 4 TRAEs waren meer frequent met de combinatie.

1.Long GV, Hodi FS, Lipson EJ et al. Overall survival and response with nivolumab and relatlimab in advanced melanoma. NEJM Evidence 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2-3 RELATIVITY-047 trial randomized advanced melanoma patients 1:1 to relatlimab (anti-LAG-3) plus nivolumab (anti-PD-1) versus nivolumab alone. At a median follow-up of 19.3 months median PFS, but not median OS, was significantly longer with the combination than with nivolumab monotherapy.  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 1b-studie van naporafenib plus trametinib voor gevorderd NRAS-gemuteerd melanoom (0)
2023-03-23 16:00   ( Nieuws )
Tags:  NRAS-mutant melanoma naporafenib plus trametinib
Prof. Adil DaudEr zijn geen goedgekeurde gerichte behandelingen beschikbaar voor NRAS-gemuteerd melanoom na progressie op immuuncheckpointremmers. Naporafenib (LXH254) is een remmer van BRAF/CRAF-eiwitkinasen. Een multinationale fase 1b-studie heeft de combinatie van naporafenib met de MEK-remmer trametinib voor gevorderd/metastatisch NRAS-gemuteerd melanoom na progressie op standaard-behandeling geëvalueerd. Na de escalatiefase werd als RP2D gekozen voor naporafenib 200 mg tweemaal daags plus trametinib 1 mg eenmaal daags (combinatie A) of naporafenib 400 mg tweemaal daags plus trametinib 0,5 mg eenmaal daags (combinatie B). Prof. Adil Daud (University of California San Francisco) en collega’s publiceren resultaten van de expansiefase van de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De expansiefase van de studie includeerde 30 patiënten. Alle patiënten hadden tenminste één treatment-related adverse event, waaronder rash (80% van de patiënten), toename van creatinefosfokinase (30%), diarree (30%), en misselijkheid (30%). Onder de vijftien patiënten die combinatie A kregen werd objectieve respons gezien in zeven patiënten (ORR 46,7%; 95%-bti 21,3-73,4) met mediane duur van respons 3,75 maanden(1,97-NE) en mediane progressievrije overleving 5,52 maanden. Onder de vijftien patiënten die combinatie B kregen werd objectieve respons gezien in twee patiënten (ORR 13,3%; 95%-bti 1,7-40,5) met mediane duur van respons 3,75 maanden (2,04-NE) en mediane progressievrije overleving 4,21 maanden.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met gevorderd/metastatisch NRAS-gemuteerd melanoom de combinatie van naporafenib plus trametinib veelbelovende activiteit had met een manageable veiligheidsprofiel.

1. de Braud F, Dooms C, Heist RS et al. Initial evidence for the efficacy of naporafenib in combination with trametinib in NRAS-mutant melanoma: results from the expansion arm of a phase 1b, open-label study. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 1b trial evaluated the combination of the pan-RAF inhibitor naporafenib and the MEK inhibitor trametinib for advanced NRAS-mutated melanoma after progression on prior standard treatment. The combination had promising preliminary antitumor activity and a manageable safety profile.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)