Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Olaparib voor mCRPC (0)
2020-05-28 07:22   ( Nieuws )
Vorige maand berichtten we over de PROfoud-studie, die liet zien dat in mCRPC-patiënten met een mutatie in een DNA-schadeherstelgen en progressie op enzalutamide of abirateron, behandeling met olaparib resulteerde in langere PFS dan abirateron of enzalutamide. De studie wordt vandaag gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, voorzien van een nieuwe video-illustratie.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van eerstelijns intensieve chemotherapie voor hoog-risico DLBCL (0)
2020-05-27 14:57   ( Nieuws )
Tags:  high-risk DLBLC first-line R-CODOX-M R-IVAC chemotherapy
Prof. David LinchDe uitkomsten van R-CHOP chemotherapie voor hoog-risico diffuus grootcellig B-cel lymfoon (DLBCL) zijn suboptimaal, maar tot op heden is geen alternatief regime gevonden dat resulteerde in betere overleving.Een multicenter fase 2-studie in het Verenigd Koninkrijk heeft de waarde onderzocht van eerstelijns R-CODOX-M/R-IVAC voor hoog-risico DLBCL. Prof. David Linch (University College Hospital London) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar met niet-eerder behandeld stadium II tot en met IV DLBCL en een IPI-score 3 tot en met 5. De patiënten kregen vier afwisselende cycli CODOX-M (cyclofosfamide, vincristine, doxorubicine, en hoge-dosering methotrexaat) en IVAC (ifosfamide, etoposide, en hoge-dosering cytarabine) plus acht doses rituximab. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving na twee jaar.

De mediane leeftijd van de 111 geïncludeerde patiënten was 50 jaar, de IPI-score was 3 voor 60% en 4 of 5 voor 40%, 54% had performance status 2 of hoger, en 9% had CNS-betrokkenheid. Vijfentachtig patiënten (76,6%) voltooiden alle vier de chemotherapiecycli. Vijf patiënten (allen met performance status 3 en ouder dan 50 jaar) overleden aan met de behandeling samenhangende oorzaken. De twee-jaars PFS was 67,9% (90%-bti 59,9-74,6) en de twee-jaar overall survival was 76,0% (68,5-82,0). Het vermogen de behandeling te verdragen en voltooien was lager in patiënten met performance status 2 of hoger die ouder waren dan 50 jaar; in deze groep bedroeg de twee-jaars PFS 43,5% (90%-bti 27,9-58,0).

De onderzoekers concluderen dat R-CODOX-M/R-IVAC) een feasible en werkzaam regime is voor de front-line behandeling van jongere en fitte patiënten met hoog-risico DLBCL.

1.McMillan AK, Phillips EH, Kirkwood AA et al. Favourable outcomes for high-risk diffuse large B-cell lymphoma (IPI 3-5) treated with front-line R-CODOX-M/R-IVAC chemotherapy: results of a phase 2 UK NCRI trial. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in the UK found that R-CODOX-M/R-IVAC is a feasible and effective regimen for the first-line treatment of younger and/or fit patients with high-risk DLBCL.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Gepoolde analyse van twee fase 2-studies van daratumumab voor zwaar-voorbehandeld multipel myeloom (0)
2020-05-27 13:56   ( Nieuws )
Tags:  GEN501 and SIRIUS final results relapsed or refractory multiple myeloma daratumumab
Dr. Saad UsmaniDe fase 2-studies GEN501 en SIRIUS hebben activiteit laten zien van daratumumab monotherapie voor zwaar-voorbehandeld multipel myeloom. De onderzoekers van beide studies hebben nu een gepoolde analyse uitgevoerd van de finale resultaten. Dr. Saad Usmani (Levine Cancer Institute, Charlotte NC) en collega’s publiceren de analyse online in The Lancet Haematology.1GEN501 werd uitgevoerd in Nederland, de Verenigde Staten, Zweden, en Denemarken, en includeerde MM-patiënten die tenminste twee eerdere lijnen therapie hadden gekregen, waaronder een proteasoomremmer en een immuunmodulerend middel. SIRIUS werd uitgevoerd in Canada, Spanje, en de Verenigde Staten, en includeerde patiënten die tenminste drie eerdere lijnen hadden gekregen. In beide studies waren de patiënten achttien jaar of ouder, en hadden ze een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten kregen intraveneus daratumumab 16 mg/kg eens per week gedurende de eerste acht weken, tweemaal per maand gedurende de volgende vier maanden, en vervolgens iedere maand tot ziekteprogressie (GEN501) of eens per week gedurende de eerste acht weken, tweemaal per maand gedurende de volgende zestien weken, en vervolgens iedere maand tot ziekteprogressie.

De gecombineerde analyse includeerde 42 GEN501-patiënten en 106 SIRIUS-patiënten. De patiënten hadden mediaan 5 eerdere lijnen behandeling gehad (IQR 4-7), en 128 van de 148 patiënten waren dubbel-refractair. De ORR was 30,4% (95%-bti 23,1-38,5) met zeer goede partiële respons in 14% en complete respons in 5%. De mediane follow-up was 36,6 maanden (IQR 34,5-38,2). Onder de 45 responders was de mediane duur van respons 8,0 maanden (95%-bti 6,5-14,7). De mediane overall survival was 20,5 maanden (95%-bti 16,6-28,1) met een drie-jaars OS van 36,5%. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat daratumumab 16 mg/kg monotherapie resulteerde in duurzame responsen in patiënten met zwaar-voorbehandeld multipel myeloom.

1.Usmani SZ, Nahi H, Plesner T et al. Daratumumab monotherapy in patients with heavily pretreated relapsed or refractory multiple myeloma: final results from the phase 2 GEN501 and SIRIUS trials. Lancet Haematol 2020;7:E447-E455

Summary: A pooled analysis of the final results of the multinational phase 2 studies GEN501 and SIRIUS showed that daratumumab 16 mg/kg, starting once per week decreasing to once per month, induced durable responses in patients with heavily pretreated multiple myeloma. There werd no new safety signals with longer follow-up.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Tijdstrend in diagnose CRC met obstructie, perforatie, en spoedopname na introductie van screening (0)
2020-05-27 13:00   ( Nieuws )
Tags:  colorectal cancer impact of screening on OPE diagnosis
Dr. Kathleen DeckerTot 30% van de patiënten met een diagnose colorectaalcarcinoom heeft een OPE (obstruction, perforation, or emergency hospital admission)-presentatie. Het is denkbaar dat na de introductie van bevolkings-gebaseerde screening het percentage OPE-diagnosen afgenomen is. Een cohortstudie in Canada heeft deze hypothese getoetst. Dr. Kathleen Decker (Cancer Care Manitoba, Winnipeg) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

In Winnipeg werd in 2007 begonnen met de bevolkings-gebaseerde FOBT-screening onder personen in de leeftijd van 50 tot en met 74 jaar. In 2008 nam 32,2% van de inwoners deel aan het programma, en in 2012 was het percentage deelnemende inwoners toegenomen tot 41,6%. De studie includeerde alle 1861 inwoners van Winnipeg in de screeningsleeftijd met een diagnose CRC tussen begin 2007 en eind 2015 (1133 mannen en 728 vrouwen; mediane leeftijd 65,1 jaar). Onder deze patiënten waren er 345 met een OPE-diagnose. Het percentage patiënten met een OPE-diagnose nam tussen 2007 en 2015 significant af, met een annual percent change van -7,1% (p=0,01). Er was geen significante verandering in het percentage obstructies of perforaties, en ook niet in het percentage stadium IV CRCs. Personen die up-to-date waren voor hun CRC-screening hadden significant lagere waarschijnlijkheid van OPE-diagnose (OR 0,38; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat deelnemen aan FOBT-screening geassocieerd was met verlaging van het risico van OPE-diagnose.

1.Decker KM, Lambert P, Nugent Z et al. Time trends in the diagnosis of colorectal cancer with obstruction, perforation, and emergency admission after the introduction of population-based organized screening. JAMA Network Open 2020;3:e205741

Summary: A study in Winnipeg (Manitoba, Canada) found that from the start of the FOBT screeening in 2007 the rate of emergency hospital admissions for colorectal cancer has declined.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenterstudie van eerstelijns risico-aangepaste EPOCH-R therapie voor Burkitt lymfoom (0)
2020-05-27 12:00   ( Nieuws )
Tags:  untreated Burkitt lymphoma dose-adjusted EPOCH-R
Dr. Wyndham WilsonBurkitt lymfoom is een agressief B-cel lymfoom dat kan worden behandeld met intensieve chemotherapie. De behandeling is geassocieerd met acute toxiciteit en late sequelae. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft de waarde onderzocht van risico-aangepaste behandeling met dose-adjusted etoposide, doxorubicine, cyclofosfamide, vincristine, prednison, en rituximab (DA-EPOCH-R) voor niet-eerder behandeld Burkitt lymfoom in volwassenen. Dr. Wyndham Wilson (National Cancer Institute, Bethesda MD) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 22 centra, includeerde 98 hoog-risico en 15-laag-risico patiënten. De mediane leeftijd was 49 jaar (range 18-86; 62% 40 of ouder). Beenmerg of cerebrospinale vloeistof was betrokken in 29 patiënten, en 28 patiënten waren HIV-positief. De laag-risico patiënten kregen drie cycli DA-EPOCH-R, en de hoog-risico patiënten kregen zes cycli DA-EPOCH-R met intrathecale CNS-profylaxe of verlengde intrathecale behandeling als de hersenvliezen betrokken waren.

Het primaire eindpunt van de studie was gebeurtenisvrije overleving. Na mediaan 58,7 maanden follow-up was de EFS 84,5% onder alle patiënten, 100% onder de laag-risico patiënten, en 82,1% onder de hoog-risico patiënten. De overall survival was 87,0%. De therapie was effectief ongeacht leeftijd, HIV-status, of IPI-risico. De groep met betrokkenheid van CSF had het hoogste risico van vroeg toxiciteit-gerelateerd overlijden of falen van de behandeling. Vijf patiënten (4%) overleden tijdens de behandeling. Febriele neutropenie werd gezien in 16% van de cycli. Tumor lysis syndroom was zeldzaam.

De onderzoekers concluderen dat risico-aangepaste DA-EPOCH-R therapie effectief was voor niet-eerder behandeld Burkitt lymfoom in volwassen patiënten, ongeacht leeftijd of HIV-status. De behandeling werd goed verdragen.

1.Roschewski M, Dunleavy K, Abramson JS et al. Multicenter study of risk-adapted therapy with dose-adjusted EPOCH-R in adults with untreated Burkitt lymphoma. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the USA found that risk-adapted DA-EPOCH-R therapy was effective in adult Burkitt lymphoma regardless of age or HIV status and was well tolerated.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Incidentie en spectrum van maligniteiten onder kinderen met moleculair-bevestigde BWS-diagnose (0)
2020-05-26 15:00   ( Nieuws )
Tags:  Beckwith-Wiedemann syndrome cancer incidence and spectrum in children
Prof. Christian KratzBeckwith-Wiedemann syndroom (BWS) is een cancer predisposition syndrome dat wordt veroorzaakt door defecten op chromosoom 11p15.5. Het kwantitatief risico van maligniteiten in BWS-patiënten is afhankelijk van het onderliggende (epi)genotype, maar is tot op heden niet op bevolkingsniveau onderzocht. Een multicenter retrospectieve cohortstudie in Duitsland heeft de incidentie van maligniteiten in BWS-patiënten tot de leeftijd van vijftien jaar geïnventariseerd. Prof. Christian Kratz (Medizinische Hochschule Hannover) en collega’s publiceren de studie vandaag in het British Journal of Cancer.1

De onderzoekers identificeerden een groep van 321 kinderen met een moleculair-bevestigde diagnose BWS. Dertien van deze BWS-patiënten hadden een maligniteit; ruim dertig maal hoger dan mocht worden verwacht op grond van incidentie in de algemene bevolking (SIR 32,6; 95%-bti 17,3-55,7). Zes BWS-patiënten hadden hepatoblastoom, vier nefroblastoom, één astrocytoom, één neuroblastoom, en één adrenocortexcarcinoom. De SIR was het hoogst in patiënten met paternale uniparentale disomie van 11p15.5 (UPDpat). Het risico van een maligniteit bleef verhoogd na exclusie van maligniteiten die waren gediagnostiseerd voor de diagnose BWS.

De onderzoekers concluderen dat de studie het risico van maligniteiten in kinderen met BWS heeft gekwantificeerd. Het hoogste risico werd gezien in BWS-patiënten met UPDpath.

1.Cöktü S, Spix C, Kaiser M et al. Cancer incidence and spectrum among children with genetically confirmed Beckwith-Wiedemann syndrome in Germany: a retrospective cohort study. Br J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter retrospective cohort study in Germany found a more than 30-fold increased risk of cancer (SIR 32.6; 95% CI 17.3-55.7) in children with molecularly confirmed Beckwith-Wiedemann syndrome.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Verlagen van diarree-toxiciteit van neratinib voor HER2-positief vroeg-stadium mammacarcinoom (0)
2020-05-26 14:00   ( Nieuws )
Tags:  phase 2 CONTROL trial neratinib for HER2-positive breast cancer anti-diarrheal strategies
Dr. Carlos BarcenasNeratinib is een irreversibele pan-HER TKI, die op basis van resultaten van de fase 3-studie ExteNET is goedgekeurd voor verlengde adjuvante behandeling (na trastuzumab) van vroeg-stadium HER2-positief mammacarcinoom. In ExteNET had 40% van de patiënten graad 3 diarree, en discontinueerde 17% de behandeling vanwege diarree. De multinationale fase 2-studie CONTROL onderzoekt verscheidene strategieën om de verdraagbaarheid van neratinib te verbeteren. Dr. Carlos Barcenas (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1De studie includeerde patiënten die trastuzumab-gebaseerde adjuvante behandeling hadden voltooid. Ze kregen neratinib 240 mg/d gedurende een jaar plus loperamide profylaxe (dagen 1-28 of 1-56; cohort L; n=137), of budenoside plus loperamide (cohort BL; n=64), of colestipol plus loperamide (cohort CL; n=136), of colestipol plus as needed loperamide (cohort CL-PRN; n=104). Van deze cohorten zijn de resultaten nu bekend. Een vijfde cohort, dat nog loopt, onderzocht neratinib-doseringsescalatie (DE; neratinib 120 mg/d op dagen 1-7; 160 mg/d op dagen 8-14, en vervolgens 240 mg/d; met loperamide PRN). Zestig DE-patiënten hebben zes of meer cycli voltooid of hebben de behandeling gediscontinueerd. De mediane duur van behandeling in het DE-cohort was 11 maanden. Het primaire eindpunt van CONTROL was graad 3 of hoger diarree.

Er waren geen patiënten met graad 4 diarree. Het percentage patiënten met graad 3 diarree was in alle cohorten lager dan wat was gezien in ExteNET, en was het laagste in het DE-cohort (L 31%, BL 28%, CL 21%, CL-PRN 32%, DE 15%). Het mediane aantal graad 3 diarree-episoden was 1; de mediane duur per graad 3 episode liep voor de verschillende cohorten uiteen van 1,0 tot 2,0 dagen. De meeste graad 3 diarree-episoden en diarree-geassocieerde discontinueringen vonden plaats in de eerste maand van de behandeling. De frequentie van diarree-geassocieerde discontinuering was het laagste in het DE-cohort (L 20%, BL 8%, CL 4%, CL-PRN 8%, DE 3%). Er waren geen klinisch-belangrijke afnamen van de HRQOL.

De onderzoekers concluderen dat de tolerabiliteit van neratinib verbeterde met preëmptieve profylaxe of DE.

1.Barcenas CH, Hurvitz SA, Di Palma JA et al. Improved tolerability of neratinib in patients with HER2-positive early-stage breast cancer: diarrheal toxicity in the CONTROL trial. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 study CONTROL found that preemptive prophylaxis or dose-escalation reduced the rate, severity, and duration of diarrhea, and improved the tolerability of neratinib for HER2-positive early-stage breast cancer.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1-studie van tucatinib in combinatie met trastuzumab voor HER2-positief mammacarcinoom met hersenmetastasen (0)
2020-05-26 13:00   ( Nieuws )
Tags:  HER2-positive breast cancer brain metastases tucatinib plus trastuzumab
Dr. Nancy LinHersenmetastasen worden frequent gezien in patiënten met HER2-positief mammacarcinoom. Tucatinib is een sterke selectieve remmer van HER2, met in preklinische modellen intracraniële activiteit. Een multicenter doseringsescalatiestudie heeft de hoogst-verdragen dosering van tucatinib in combinatie met trastuzumab in patiënten met progressieve HER2-positieve breast cancer brain metastases (BCBMs) gezocht. Dr. Nancy Lin (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie includeerde patiënten die mediaan twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen voor metastatisch mammacarcinoom, en 83% van de patiënten had progressie na eerdere radiotherapie naar de hersenen. De patiënten werden geïncludeerd in twee cohorten. Patiënten in cohort A (n=22) kregen oplopende doseringen tucatinib tweemaal daags, en patiënten in cohort B (n=19) kregen oplopende doseringen tucatinib eenmaal daags, in combinatie met standaard trastuzumab. De MTD was 300 mg tweemaal daags in cohort A en 750 mg eenmaal daags in cohort B. Doseringslimiterende toxiciteiten waren trombocytopenie en AST/ALT-verhoging.

Intracraniële respons werd gezien in twee van zeventien evalueerbare patiënten in cohort A (12%) en één van zeventien patiënten in cohort B(6%). Klinisch profijt na zestien weken werd gezien in zes patiënten in cohort A (35%) en negen patiënten in cohort B (53%). Onder de vijftien patiënten met klinisch profijt gedurende tenminste zestien weken waren er twaalf (80%) die eerder neratinib en/of lapatinib hadden gekregen. De mediane progressievrije overleving was 3,4 maanden in cohort A en 4,1 maanden in cohort B.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van tucatinib en trastuzumab verdraagbaar was en activiteit had, inclusief intracraniële respons, in patiënten met HER2-positief mammacarcinoom met progressieve hersenmetastasen.

1.Metzger O, Leone JP, Li T et al. Phase I dose-escalation trial of tucatinib in combination with trastuzumab in patients with progressive HER2-positive brain metastases. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1 dose-escalation trial found activity, including intracranial responses, and tolerability of the combination of tucatinib and trastuzumab for HER2-positive breast cancer with progressive brain metastases


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)