Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Associatie tussen beschikbaarheid van genotyperingsresultaten en overall survival van patiënten met gevorderd nsqNSCLC (0)
2023-07-29 12:00   ( Nieuws )
Tags:  advanced nonsquamous NSCLC genotyping before first-line therapy
Dr. Charu AggarwalHuidige richtlijnen bevelen moleculaire genotypering aan voor patiënten met nieuw-gediagnostiseerd metastatisch niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom (nsqNSCLC) voor aanvang van de eerstelijns behandeling. Er is geen duidelijkheid over de associatie tussen de beschikbaarheid van de resultaten van genotypering en de overall survival van deze patiënten. Een real-world retrospectieve studie van de University of Pennsylvania (Philadelphia) heeft deze associatie geïnventariseerd. Dr. Charu Aggarwal en collega’s publiceren de studie in JCO Precision Oncology.1

De studie includeerde 326 patiënten, onder wie 261 (80%) met beschikbare genotyperings-resultaten voor aanvang van de eerstelijns therapie (‘available testing group’) en 65 (20%) zonder deze resultaten voor aanvang van de eerstelijns therapie (‘unavailable testing group’). De mediane follow-up was 14,2 maanden. De mediane OS was significant langer in de available testing group dan in de nonavailable testing group (aHR 0,43; p<0,0001). De waarschijnlijkheid van beschikbaarheid van de resultaten voor aanvang van de eerstelijns therapie was hoger met concurrent weefsel- en plasma- testen dan met alleen weefseltesten (aOR 2,06; p=0,26).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met nieuw-gediagnostiseerd metastatisch nsqNSCLC beschikbaarheid van resultaten van moleculaire genotypering voor aanvang van de eerstelijns therapie geassocieerd was met langere OS.

1.Aggarwal C, Marmarelis ME, Hwang W-T et al. Association between availability of molecular genotyping results and overall survival in patients with advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. JCO Precision Oncology 2023.00191

Summary: A real-world cohort study at the University of Pennsylvania (Philadelphia) found that among patients with newly diagnosed metastatic nonsquamous NSCLC, the median OS was significantly longer in the group of patients with availabe genotyping testing results before first-line therapy compared with the group of patients without these results.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Pathologische lymfeklier regressie na neoadjuvante chemotherapie voor slokdarmadenocarcinoom voorspelt overleving (0)
2023-07-28 15:00   ( Nieuws )
Tags:  EAC LN regression after NACT
Dr. Andrew DaviesDe prognostische waarde van pathologische lymfeklier (LN)-regressie na neoadjuvante chemotherapie (NACT) voor slokdarmadenocarcinoom (EAC). Een multicenter cohortstudie in het Verenigd Koninkrijk heeft deze waarde geïnventariseerd. Dr. Andrew Davies (King’s College London) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in vijf hoog-volume centra. De onderzoekers analyseerden 17.930 LNs na NACT en esofagectomie onder 763 patiënten. Ze zagen complete respons in 62 patiënten (8,1%), partiële respons in 155 (20,3%), slechte of geen respons in 303 (39,7%), en geen LNs in 243 (31,8%). De figuur laat zien dat de respons voorspellend was voor overall survival tijdens vijf jaar follow-up. Regressie van de primaire tumor en LN-regressie waren discordant in 165 patiënten (21,9%).

De onderzoekers concluderen dat pathologische LN-regressie een sterke prognostische factor was

1.Moore JL, Green M, Santaolalla A et al. Pathological lymph node regression after neoadjuvant chemotherapy predicts recurrence and survival in esophageal adenocarcinoma: a multicenter study in the United Kingdom. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: A cohort study at five centers in the United Kingdom found that pathological lymph node regression after neoadjuvant chemotherapy for esophageal adenocarcinoma was a strong prognostic factor, providing important information beyond pathological TNM staging and primary tumor regression grading.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Lead time tot recidief na plasma en speeksel HPV-DNA testen in patiënten met laag-risico HPV-geassocieerd orofarynxcarcinoom (0)
2023-07-28 13:30   ( Nieuws )
Tags:  low-risk HPVOPC plasma and saliva HPV DNA testing lead time to recurrence
Prof. Hisham MehannaEr is geen duidelijkheid over de waarde van HPV-DNA testen voor het schatten van het risico van recidief na behandeling voor HPV-positief orofarynxcarcinoom (HPVOPC). Een secundaire analyse in het cohort van de fase 3 DE-ESCALATE HPV-studie heeft deze waarde onderzocht. Prof. Hisham Mehanna (University of Birmingham. UK) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.1

DE-ESCALATE HPV vergeleek cetuximab versus cisplatine voor patiënten met HPVOPC. De nu gepubliceerde analyse includeerde 233 van deze patiënten (19,3% vrouwen; gemiddelde leeftijd 57,01 ± 8,45 jaar) van dertig centra in het Verenigd Koninkrijk, één centrum in Ierland, en één centrum in Nederland, na primaire behandeling voor HPVOPC. De aanwezigheid van HPV-DNA in speeksel- en plasma-monsters werd geanalyseerd met een kwantitatieve PCR-gebaseerde test. Er werden in totaal 1040 monsters geanalyseerd. De mediane follow-up was 760 dagen. De sensitiviteit en specificiteit van de HPV-DNA test in de gecombineerde plasma- en speekselmonsters voor detectie van recidief waren 65% respectievelijk 87%. De gemiddelde lead time van een positieve test tot het moment van recidief was was 122 ± 169,8 dagen.

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat onder patiënten met laag-risico HPVOPC, posttreatment aanwezigheid van HPV DNA in plasma en speeksel geassocieerd is met recidief. Testen op deze aanwezigheid kan wellicht vroegere detectie van recidief mogelijk maken.

1.Califano J, Yousef A, Mostafa H et al. Lead time to recurrence after posttreatment plasma an saliva HPV DNA testing in patients with low-risk HPV oropharynx cancer. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2023.1370

Summary: In a cohort study of 233 patients with low-risk HPV associated oropharynx cancer from a prospective clinical trial, the sensitivity and specificity of plasma and salivary rinse HPV DNA assays for detecting recurrence were 65% and 87%, respectively. The mean (SD) lead time from positive test to recurrence dat was 122 (169.8) days.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Blootstaan aan natuurbrand in de omgeving en overall survival onder patiënten die herstellen van chirurgie voor NSCLC (0)
2023-07-28 12:00   ( Nieuws )
Tags:  wildfire exposure while recovering from lung cancer surgery
Dr. Leticia NogueiraKlimaatverandering heeft geresulteerd in aanzienlijke toename van het voorkomen van natuurbranden in de Verenigde Staten. De luchtverontreiniging die bij wildfires vrijkomt omvat talrijke bedreigingen voor de gezondheid. Het is denkbaar dat patiënten die herstellen van chirurgie voor longcarcinoom speciaal gevoelig zijn voor deze bedreigingen. Een cohortstudie in de Verenigde Staten heeft deze hypothese getoetst. Dr. Leticia Nogueira (American Cancer Society, Kennesaw GA) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

In de National Cancer Database identificeerden de onderzoekers 466.912 patiënten (53,4% vrouwen) tussen 0 en 12 maanden na curatieve resectie voor stadium I tot en met III NSCLC tussen begin 2004 en eind 2019. Informatie over dagelijkse wildfires op niveau van zip codes werd verkregen uit het NASA Fire Information for Resource Management System. Eerste blootstelling aan een natuurbrand werd geregistreerd voor 10,4% tijdens de eerste drie maanden na de chirurgie; 10,6% tijdens de tweede drie maanden na de chirurgie; en 15,3% tijdens het tweede half jaar na de chirurgie. In deze drie groepen was de overall survival significant slechter dan in de niet-blootgestelde groep: aHR 1,43 (95-bti 1,41-1,45) respectievelijk 1,39 (1,37-1,41) en 1,17 (1,15-1,19).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten tijdens het eerste jaar na chirurgie voor stadium I tot en met III NSCLC, blootstaan aan wildfire geassocieerd was met slechtere OS.

1.Zhang D, Xi Y, Biffa DJ et al. Association of wildfire exposuren while recovering from lung cancer surgery with overall survival. JAMA Oncol 2023.2144

Summary: In a cohort study of 466,012 patients during the first year after lung cancer surgery, those exposed to a wilfire had worse overall survival than those who were unexposed.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van neoadjuvant toripalimab plus chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd slokdarm squameus celcarcinoom (0)
2023-07-27 15:00   ( Nieuws )
Tags:  NEOCRTEC1901 trial LA ESCC neoadjuvant toripalimab
Dr. Hong YangDe standaard-behandeling voor lokaal-gevorderd squameus celcarcinoom van de slokdarm (LA-ESCC) is neoadjuvante chemoradiotherapie (nCRT) gevolgd door chirurgie. In meer dan 40% van de patiënten wordt binnen vijf jaar na de behandeling recidief gezien. De fase 2-studie NEOCRTEC1901 van Sun Yat-sen Universiteit (Guangzhou, China) heeft de neoadjuvante combinatie van toripalimab (anti-PD-1) en nCRT voor LA-ESCC geëvalueerd. Dr. Hong Yang en collega’s publiceren de studie in eClinicalMedicine.1


De figuur toont het CONSORT-diagram van de studie. Van de 44 geïncludeerde patiënten die nCRT plus toripalimab kregen ondergingen 42 esofagectomie. Onder deze patiënten hadden 21 (50%; 95%-bti 35-65) pathologisch complete respons en waren twee (5%) ypT0N+. R0-resectie kon worden uitgevoerd in 41 patiënten (98%). Negen patiënten (20%) hadden graad 3 of 4 adverse events, onder wie één patiënt die na de chirurgie overleed aan tracheale fistel. Het twee-jaars OS-percentage was 81,5%. Vergeleken met een cohort van 86 gematchte patiënten die in hetzelfde instituut alleen nCRT kregen was het pCR-percentage in het studiecohort niet-significant hoger (36% versus 50%; p=0,19).

De onderzoekers concluderen dat gelet op de werkzaamheid en acceptabele veiligheid, ondanks het niet-significant verschil in pCR-percentage met het controlecohort, de combinatie toripalimab plus nCRT voor LA-ESCC nader geëvalueerd dient te worden in een gerandomiseerde fase 3-studie.

1.Chen R, Liu Q, Li Q et al. A phase II clinical trial of toripalimab combined with neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced esophageal squamous cell carcinoma (NEOCRTEC1901). eClinMed 2023.102118

Summary: The phase 2 NOCRTEC1901 trial at Sun Yat-sen University (Guangzhou, China) evaluated the neoadjuvant combination of toripalimab (anti-PD-1) and nCRT for LA ESCC. 50% of patients achieved pCR and 5% were ypT0N+. The R0 resection rate was 98%. 20% of patients had grade 3 or 4 adverse events. One patient (2%) died postoperatively due to tracheal fistula. The 2-year OS rate was 81.5%


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Meta-analyse van studies van Tumor Treating Fields therapie voor nieuw-gediagnostiseerd glioblastoom (0)
2023-07-27 13:30   ( Nieuws )
Tags:  GBM TTFields
Dr. Matthew BalloTumor Treating Fields (TTFields)-therapie is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van nieuw-gediagnostiseerd glioblastoom (ND GBM) op basis van resultaten van de EF-14 studie. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de consistentie van het overlevingsprofijt met TTFields voor ND GBM onderzocht. Dr. Matthew Ballo (West Cancer Center, Germantown TN) en collega’s publiceren de meta-analyse in het Journal of Neuro-Oncology.1

De onderzoekers vonden in de literatuur zeven studies (tezamen 1430 patiënten) die de impact van toevoegen van TTFields aan standard of care (SOC) chemoradiotherapie op overall survival rapporteerden. De figuur laat zien dat in gepoolde analyse de OS beter was in de TTFields plus SOC-armen dan in de alleen-SOC armen (HR 0,63; p<0,001). Onder de real-world post-approval studies was de gepoolde mediane OS 22,6 maanden met TTFields plus SOC versus 17,4 maanden met alleen SOC.


De onderzoekers concluderen dat de meta-analyse suggereert dan toevoegen van TTFields aan SOC voor ND GBM resulteert in verlenging van de OS.

1.Ballo MT, Conlon P, Lavy-Shahaf G et al. Association of Tumor Treating Fields (TTFields) therapy with survival in newly diagnosed glioblastoma: a systematic review and meta-analysis. J Neuro-Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: Meta-analysis of seven studies (1430 patients) found that addition of Tumor Treating Fields to standard of care chemoradiotherapy for newly diagnose glioblastoma was associated with improved overall survival.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Voorspellers van overleving na levertransplantatie voor levermetastasen van colorectaalcarcinoom (0)
2023-07-27 12:00   ( Nieuws )
Tags:  CLM liver transplant prognostic factors long-term survival
Dr. Svein DuelandSlechts ongeveer 20% van de patiënten met levermetastasen van colorectaalcarcinoom (CLM) is kandidaat voor resectie van de metastasen. De behandeloptie voor de meeste CLM-patiënten is palliatieve chemotherapie met gepubliceerde mediane overall survival 24 tot 30 maanden, en vijf jaars OS-percentage van 10%. Een prospectieve cohortstudie van de Universiteit van Oslo (Noorwegen) heeft de feasibiliteit van levertransplantatie voor patiënten met tot de lever beperkte niet-resectabele metastasen van colorectaalcarcinoom geïnventariseerd. Dr. Svein Dueland en collega’s publiceren de studie in JAMA Surgery.1

De studie includeerde 61 patiënten (57,4% mannen; mediane leeftijd 57,8 jaar; range 28,7-71,1) die levertransplantatie ondergingen voor CLM. De post-transplantatie observatietijd liep uiteen van16 tot 165 maanden. De mediane ziektevrije overleving was 11,8 maanden (95%-bti 9,3-14,2); de mediane overall survival was 60,3 maanden (44,3-76,4), en de mediane overleving na recidief was 37,1 maanden (4,6-69,5). Negatieve voorspellende factoren voor OS waren grootste tumor groter dan 5,5 cm (mediane OS 25,3 maanden; 95%-bti 15,8-34,8), progressieve ziekte tijdens chemotherapie (39,8; 28,8-50,7), plasma CEA-waarde hoger dan 80 μg/l (26,6; 22,7-30,6), lever metabool tumorvolume op PET groter dan 70 cm3 (26,6; 11,8-41,5), primaire tumor in het colon ascendens (17,9; 0-37,5), tumor burden score 9 of hoger (23,2; 19,2-27,4), en negen of meer leverlesies (42,5; 17,2-67,8). Oslo score 0 of Fong Clinical Risk Score 1 waren geassocieerd met tien-jaars OS-percentage 88,9% respectievelijk 80,0%.

De onderzoekers concluderen dat onder sterk-geselecteerde CLM-patiënten levertransplantie kan resulteren in verbetering van de overleving.

1.Dueland S, Smedman TM, Syversveen T et al. Long-term survival, prognostic factors, and selection of patients with colorectal cancer for liver transplant. A nonrandomized controlled trial. JAMA Surg 2023.2932

Summary: A nonrandomized controlled trial of 61 patients with nonresectable liver metastases form colorectal cancer who underwent liver transplant at Oslo University Hospital (Norway) found that in selected cases a 10-year overall survival of 80% or more may be achieved.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Selinexor-onderhoudstherapie voor TP53-wildtype gevorderd of recidiverend endometriumcarcinoom (0)
2023-07-26 15:00   ( Nieuws )
Tags:  ENGOT-EN5 GOG-3055 SIENDO TP53wt EC selinexor
Prof. Brian SlomowitzWildtype TP53 (TP53wt) wordt gezien in ongeveer 75% van de nieuw-gediagnostiseerde endometriumcarcinomen (ECs) en 50% van de gevorderde of recidiverende (A/R) ECs. Er zijn geen specifieke gerichte behandeling voor patiënten met TP53wt EC. Selinexor is een oraal beschikbare XPO1-remmer. De multinationale fase 3-studie SIENDO heeft selinexor vergeleken met placebo als onderhoudstherapie voor patiënten met A/R EC na respons op eerdere systemische behandeling. Prof. Brian Slomowitz (Mount Sinai Medical Center, Miami Beach FL) presenteerde op de ASCO Plenary Session July 2023 lange-termijn resultaten van de studie in de vooraf-gespecificeerde subgroep van patiënten met TP53wt EC.1

De subgroep bestond uit 113 patiënten met TP53wt EC met respons op systemische behandeling. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar selinexor (n=77) of placebo (n=36) onderhoudsbehandeling. Op het moment van data cutoff voor de nu gepresenteerde analyse was de mediane follow-up 20,3 maanden. De mediane progressievrije overleving was 20,8 maanden met selinexor versus 5,2 maanden met placebo (voor chemotherapie-respons CR versus PR gestratificeerd HR 0,46; p=0,002). Deze werkzaamheid werd gezien ongeacht MSS/MSI-status. De meest-gerapporteerde any grade AEs waren misselijkheid (90% van de patiënten met selinexor versus 34% met placebo), braken (61% versus 11%), en diarree (38% versus 34%), en de meest-gerapporteerde graad 3 of 4 AEs waren neutropenie (18% versus 0%), misselijkheid (12% versus 0%), en trombocytopenie (9% versus 0%); discontinuering wegens AEs werd gerapporteerd voor 15% versus 0%.

De onderzoekers concluderen dat selinexor-onderhoudbehandeling resulteerde in duurzaam PFS-profijt onder patiënten met TP53wt EC.

1.Slomowitz BM, Perez-Fidalgo JA, Hamilton EP et al. Long-term follow-up of selinexor maintenance in patients with TP53wt advanced or recurrent endometrial cancer: a pre-specified subgroup analysis from the phase 3 ENGOT-EN5/GOG-3055/SIENDO study. J Clin Oncol 2023;41: suppl 36; abstr 427956

Summary: The multinational phase 3 SIENDO trial found durable PFS benefit with selinexor versus placebo maintenance for TP53 wildtype advanced or recurrent endometrial carcinoma.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)