Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Multicenterstudie van neoadjuvant sacituzumab govitecan voor gelokaliseerd triple-negatief mammacarcinoom (0)
2023-12-12 16:00   ( Nieuws )
Tags:  NeoSTAR trial localized TNBC neoadjuvant SG
Dr. Aditya BardiaSacituzumab govitecan (SG) is een op Trop2 gericht antibody-drug conjugate, dat is goedgekeurd voor de behandeling van eerder-behandeld metastatisch triple-negatief mammacarcinoom (TNBC). De multicenter NeoSTAR-studie in de Verenigde Staten heeft nu neoadjuvant SG voor gelokaliseerd TNBC geëvalueerd. Dr. Aditya Bardia (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie in Annals of Oncology.1

De studie includeerde vijftig patiënten met vroeg-stadium TNBC (mediane leeftijd 48,5 jaar; 13 klinisch stadium I, 26 stadium II, 11 stadium III). Negenveertig patiënten (98%) voltooiden de geplande vier cycli neaoadjuvant GC. Pathologisch complete respons werd gezien in 30% van de patiënten (95%-bti 18-45); de ORR was 64%. Hogere baseline Ki-67 en TILs voorspelden pCR; baseline TROP2-expressie was niet voorspellend. Veel-gerapporteerde adverse events waren misselijkheid, vermoeidheid, alopecie, neutropenie, en rash. Het twee-jaars gebeurtenisvrije-overlevingspercentage was 95% onder alle patiënten en 100% onder de patiënten met pCR.

De onderzoekers concluderen dat in deze eerste neoadjuvante studie met een antibody-drug conjugate voor gelokaliseerd TNBC, SG-behandeling werkzaam en feasible was.

1.Spring LM, Tolaney SM, Fell G et al. Response-guided neoadjuvant sacituzumab govitecan for localized triple negative breast cancer: results from the NeoSTAR trial. Ann Oncol 2023.11.018

Summary: The multicenter NeoSTAR trial in the USA found that neoadjuvant sacituzumab govitecan was efficaceous and feasible for localized TNBC.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Trastuzumab deruxtecan voor eerder-behandeld HER2-positief mBC: update van overleving in DESTINY-Breast01 (0)
2023-12-12 14:30   ( Nieuws )
Tags:  DESTINY-Breast01 HER2-positive mBC T-DXd
Dr. Cristina SauraDe multinationale fase 2-studie DESTINY-Breast01 evalueerde trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in patiënten met HER2-positief metatastatisch mammacarcinoom (mBC) die eerder behandeld waren met trastuzumab emtansine (T-DM1). De primaire analyse van de studie liet een bevestigde objective response rate van 60,9% zien met niet bereikte mediane overall survival na mediaan 11,1 maanden follow-up. Dr. Cristina Saura (Vall d’Hebron Instituut van Oncologie, Barcelona) en collega’s publiceren nu in Annals of Oncology resultaten van de studie na mediaan 26,5 maanden follow-up.1


De studie includeerde 184 patiënten met HER2-positief mBC, die mediaan zes eerdere lijnen behandeling hadden gekregen, waaronder T-DM1. De patiënten kregen T-DXd 5,1 mg per kg lichaamsgewicht iedere drie weken. De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. De centraal-beoordeelde cORR was 62,0% (95%-bti 54,5-69,0). De mediane duur van respons was 18,2 maanden (95%-bti 15,0-NE), de mediane progressievrije overleving was 19,4 maanden (14,1-25,0), en de mediane overall survival was 29,1 maanden (24,6-36,1). Treatment-emergent adverse events werden gezien in 183 patiënten (99,5%) en graad 3 of hoger TEAEs in 99 patiënten (53,8%). Als met de behandeling samenhangend beoordeelde interstitiële longziekte/pneumonitis werd gezien in 15,8% van de patiënten en was fataal in 2,7%.

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten wijzen op duurzame antitumoractiviteit van T-DXd voor zwaar-voorbehandeld HER2-positief mBC, met een acceptabel veiligheidsprofiel.

1.Saura C, Modi S, Krop I et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated patients with HER2-positive metastatic breast cancer: updated survival results from a phase 2 trial (DESTINY-Breast01). Ann Oncol 2023.12.001

Summary: Updated survival results from the phase 2 DESTINY-Breast01 trial show median overall survival of 29.1 months among heavily pretreated patients with HER2-positive metastatic breast cancer receiving trastuzumab deruxtecan.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 3-studie van meetbare residuele ziekte voor het geleiden van therapie voor chronische lymfatische leukemie (0)
2023-12-12 13:00   ( Nieuws )
Tags:  CLL therapy guided by MRD I+V versus FCR
Prof. Peter HillmenDe combinatie van ibrutinib plus venetoclax (I+V) voor CLL resulteerde in eerdere studies in betere uitkomsten vergeleken met chemo-immuuntherapie. De fase 3-studie FLAIR, in 96 centra in het Verenigd Koninkrijk, heeft meetbare residuele ziekte (MRD)-geleide I+V therapie voor CLL vergeleken met fludarabine-cyclofosfamide-rituximab (FCR). Prof. Peter Hillmen (University of Leeds) en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 523 patiënten met niet-eerder behandeld CLL, die 1:1 werden gerandomiseerd naar I+V of FCR. In de I+V groep kregen de patiënten eerste twee maanden ibrutinib monotherapie, waarna venetoclax aan de behandeling werd toegevoegd voor de duur van ten hoogste zes jaar. De duur van I+V therapie werd gedefinieerd door MRD (<1 CLL-cel per 10.000) bepaald in perifeer bloed en beenmerg, en was het dubbele van de tijd die nodig was om niet-detecteerbare MRD te bereiken. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving.

De figuur toont de PFS in beide groepen. Tijdens mediaan 43,7 maanden follow-up werd progressie of overlijden gezien in 12 patiënten in de I+V groep en 75 patiënten in de FCR-groep (HR 0,13; p<0,001). Overlijden trof 9 patiënten in de I+V groep en 25 patiënten in de FCR-groep (HR 0,31; 95%-bti 0,15-0,67). Na drie jaar was de behandeling in 58% van de patiënten in de I+V groep gestaakt wegens het bereiken van niet-detecteerbare MRD. Na vijf jaar I+V therapie had 65,9% van de patiënten niet-detecteerbare MRD in beenmerg en 92,7% niet-detecteerbare MRD in perifeer bloed. Het risico van infectie was niet significant verschillend tussen beide groepen. Het percentage patiënten met ernstige cardiale adverse events was hoger in de I+V groep dan in de FCR-groep (10,7% versus 0,4%).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-eerder behandeld CLL, MRD-geleide I+V therapie geassocieerd was met betere PFS dan FCR, en dat ook de OS beter was in de I+V groep dan in de FCR-groep.

1.Munir T, Cairns DA, Bloor A et al. Chronic lymphocytic leukemia therapy guided by measurable disease. N Engl J Med 2023; epub ahead of print

Summary: The phase 3 FLAIR trial, at 96 centers in the UK, found that among patients with previously untreated CLL, MRD-directed ibrutinib plus venetoclax therapy improved progression-free survival as compared with fludarabine-cyclophosphamide-rituximab, and results for overall survival also favored ibrutinib-venetoclax.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1b-2 studie van mosunetuzumab plus polatuzumab vedotin voor recidiverend of refractair agressief LBCL (0)
2023-12-11 16:00   ( Nieuws )
Tags:  large B cell lymphoma
Dr. Lihua BuddePatienten met recidiverend of refractair agressief grootcellig B-cel lymfoom (LBCL) hebben weinig therapeutische opties. Een fase 1b-2 studie in de Verenigde Staten en Canada heeft de combinatie van mosunetuzumab (CD20xCD3 bispecifieke T-cel engager) en polatuzumab vedotin (anti-CD17B antibody drug conjugate) voor deze patiënten geïnventariseerd. Dr. Lihua Budde (City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte CA) en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1

De doserings-escalatiefase includeerde 22 patiënten en de expansiefase 98. Het primaire eindpunt was centraal onafhankelijke beoordeelde overall response rate. Deze bedroeg 59,2% (95%-bti 48,8-69,0) waarmee voldaan werd aan het vooraf-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid. Complete respons werd gezien in 45,9% van de patiënten. De figuur toont duur van respons en overlevingsresultaten. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger adverse events waren neutropenie (25,0% van de patiënten) en vermoeidheid (6,7%), terwijl any-grade cytokine release syndrome werd gezien in 16,7%.


De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met R/R agressief LBCL de combinatie van mosunetuzumab en polatuzumab vedotin een gunstig veiligheidsprofiel had en in een hoog percentage van de patiënten duurzame respons induceerde.

1.Budde LE, Olszewski AJ, Assouline S et al. Mosunetuzumab with polatuzumab vedotin in relapsed or refractory aggressive large B cell lymphoma: a phase 1b/2 trial. Nature Med 2023-02726-5

Summary: A phase 1b trial in the USA and Canada found that among patients with previously treated relapsed of refractory aggressive LBCL, the combination of mosunetuzumab and polatuzumab vedotin has a favorable safety profile and induced highly durable responses.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 2-studie van golidocitinib voor recidiverend of refractair perifeer T-cel lymfoom (0)
2023-12-11 14:30   ( Nieuws )
Tags:  JACKPOT8 Part B RR PTCL golidocitinib
Prof. Jun ZhuDe fase 1-studie JACKPOT8 Part A heeft bemoedigende antitumoractiviteit laten zien van golidocitinib (een selectieve JAK1 TKI) in zwaar-voorbehandelde patiënten met recidiverend of refractair perifeer T-cel lymfoom (RR PTCL). De fase 2-studie JACKPOT8 Part B heeft nu golidocitinb voor RR PTCL in een groot multinationaal cohort geëvalueerd. Prof. Jun Zhu (Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

JACKPOT8 Part B werd uitgevoerd in 49 centra in Australië, China, de Verenigde Staten, en Zuid-Korea. De studie includeerde volwassen patiënten die tenminste één eerdere lijn therapie hadden gekregen voor RR PTCL, met een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten kregen oraal golidocitinib 150 mg eenmaal daags tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was centraal geblindeerd beoordeelde CT-gebaseerde objective response rate.

De studie includeerde 104 patiënten die tenminste één dosis golidocitinib kregen (safety analysis set); de activity analysis set telde 88 patiënten (mediane leeftijd 58 jaar; IQR 51-67; 65% mannen; 94% Aziaten). Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up tijd 13,3 maanden (IQR 4,9-18,4). Objectieve respons werd gezien in 39 patiënten (ORR 44,3%; 95%-bti 33,7-55,3) met complete respons in 21 patiënten (24%). In de safety analysis set hadden 61 van 104 patiënten (59%) graad 3 of 4 treatment-related adverse events. Graad 5 TRAEs troffen drie patiënten (3%).

De onderzoekers concluderen dat golidocitinib voor RR PTCL in deze studie een gunstige profijt/risico-verhouding heeft laten zien.

1.Song Y, Malpica L, Cai Q et al. Golidocitinib, a selective JAK1 tyrosine-kinase inhibitor, in patients with refractory or relapsed peripheral T-cell lymphoma (JACKPOT8 Part B): a single-arm, multinational, phase 2 study. Lancet Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 JACKPOT8 Part B trial found a favorable benefit-risk profile with golidocitinib for relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten met pembrolizumab plus chemotherapie voor gevorderd TNBC in KEYNOTE-355 (0)
2023-12-11 13:00   ( Nieuws )
Tags:  KEYNOTE-355 PRO analysis aTNBC pembrolizumab plus chemotherapy
Dr. David CesconDe fase 3-studie KEYNOTE-355 randomiseerde patiënten met gevorderd triple-negatief mammacarcinoom (aTNBC) 2:1 naar pembrolizumab plus chemotherapie of placebo plus chemotherapie. In 2022 is gepubliceerd dat onder de patiënten met een PD-L1 combined positive score (CPS) 10 of hoger de overall survival significant beter was in de pembrolizumab plus chemotherapiegroep dan in de placebo plus chemotherapiegroep. Dr. David Cescon (University of Toronto, Canada) en collega’s publiceren nu in het Journal of the National Cancer Institute patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PRO)-resultaten in de studie.1

De patiënten werden gerandomiseerd naar ten hoogste 35 cycli pembrolizumab 200 mg of placebo iedere drie weken, plus investigator’s choice van chemotherapie (nab-paclitaxel, paclitaxel, of gemcitabine/carboplatine). De nu gepubliceerde analyse includeerde 317 patiënten met CPS 10 of hoger (217 in de pembrolizumab plus chemotherapiegroep; 100 in de placebo plus chemotherapiegroep) die voor aanvang van de behandeling en na vijftien weken behandeling PRO-vragenlijsten beantwoordden. Er waren tussen de groepen geen significante verschillen in veranderingen tussen baseline en vijftien weken voor QLQ-C30 algemene gezondheidsstatus/kwaliteit van leven, emotioneel functioneren, fysiek functioneren, en EQ-5D VAS.

De onderzoekers concluderen dat het eerder gerapporteerde OS-profijt met toevoegen van pembrolizumab aan chemotherapie voor aTNBC niet ten koste ging van verslechtering van PROs.

1.Cescon DW, Schmid P, Rugo HS et al. Health-related quality of life with pembrolizumab + chemotherapy versus placebo + chemotherapy for advanced triple-negative breast cancer: KEYNOTE-355. J Natl Cancer Inst 2023-djad 240

Summary: Patient-reported outcomes from the phase 3 KEYNOTE-355 trial (pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for aTNBC) were not worse in the pembrolizumab group when compared with the placebo group).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 2-studie van tislelizumab plus zanubrutinib voor Richter transformatie (0)
2023-12-10 16:00   ( Nieuws )
Tags:  RT1 trial RT in CLL tislelizumab plus zanubrutinib
Prof. Barbara EichhorstIn CLL-patiënten is Richter transformatie (RT) de ontwikkeling van een agressief lymfoom geassocieerd met slechte respons op chemotherapie en korte overleving. De multicenter fase 2-studie RT1 in Duitsland heeft de combinatie van de PD-1 remmer tislelizumab en de BTK-remmer zanubrutinib geëvalueerd. Prof. Barbara Eichhorst (Uniklinik Köln) en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1De studie includeerde 48 patiënten (mediane leeftijd 67 jaar; range 45-82) die tenminste twee cycli van de combinatiebehandeling kregen. Het primaire eindpunt was respons na zes cycli. De figuur laat zien dat 28 van 48 patiënten respons hadden (58,3%; 95%-bti 43,2-72,4) onder wie 9 complete respons (18,8%). De mediane duur van respons werd niet bereikt tijdens mediaan 13,9 maanden follow-up, de mediane progressievrije overleving was 10,0 maanden (95%-bti 3,8-16,3), en de mediane overall survival werd niet bereikt met een mediane 12-maands OS-percentage van 74,7% 958,4-91,0). De meest-gerapporteerde adverse events waren infecties (18% van de patiënten), gastroïntestinale aandoeningen (13%), en hematologische toxiciteiten (11%).

De onderzoekers concluderen dat gecombineerde remming van PD-1 en BTK met tislelizumab en zanubrutinib een effectieve en goed-verdragen behandeling is voor RT.

1.Al-Sawaf O, Ligtvoet R, Robrecht S et al. Tislelizumab plus zanubrutinib for Richter transformation: the phase 2 RT1 trial. Nature Med 2023-02722-9

Summary: The multicenter phase 2 RT1 trial in Germany found that the combined checkpoint and BTK inhibition by tislelizumab plus zanubrutinib is an effective and well-tolerated treatment strategy for patients with Richter transformation.  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van cemiplimab na hedgehogrouteremmers voor metastatisch basaal celcarcinoom (0)
2023-12-10 14:30   ( Nieuws )
Tags:  mBCC cemiplimab after HHIs
Dr. Karl LewisNa falen van hedgehogrouteremmers (HHIs) is er geen bekende effectieve tweedelijns therapie voor metastatisch basaal celcarcinoom (mBCC). Een multinationale fase 2-studie heeft tweedelijns cemiplimab (anti-PD-1) na falen van eerstelijns HHIs voor mBCC geëvalueerd. Dr. Karl Lewis (University of Colorado, Aurora) en collega’s publiceren de studie in Annals of Oncology.1

De studie includeerde 54 patiënten (70% mannen, mediane leeftijd 64 jaar; IQR 57-73) met mBCC en een ECOG performance status 0 of 1, met progressie op of intolerantie voor HHIs. De patiënten kregen intraveneus cemiplimab 350 mg iedere drie weken tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxicitieit, gedurende ten hoogste 93 weken. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde objective response rate. Deze bedroeg 22% (95%-bti 12-36) met twee complete responsen en tien partiële responsen. De mediane tijd tot respons was 3 maanden en de mediane duur van respons werd niet bereikt tijdens mediaan 8 maanden follow-up (IQR 4-21). De disease control rate was 63% (95%-bti 49-76). De mediane progressievrije overleving was 10 maanden (95%-bti 4-16) en de mediane overall survival was 50 maanden (28-NE). De meest-gerapporteerde treatment-emergent adverse events waren vermoeidheid (43% van de patiënten) en diarree (37%). Er waren geen fase 5 TEAEs.

De onderzoekers concluderen dat na falen van eerstelijns HHIs voor mBCC, tweedelijns cemiplimab klinisch relevante antitumoractiviteit en acceptabele veiligheid had.

1.Lewis KD, Peris K, Sekulic A et al. Final analysis of phase 2 results with cemiplimab in metastatic basal cell carcinoma after hedgehog pathway inhibitors. Ann Oncol 2023.10.123

Summary: A multinational phase 2 trial found activity of second-line cemiplimab after failure of hedgehog pathway inhibitors for metastatic basal cell carcinoma.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)